Svet sa zveril Matke

Z celého sveta sa v piatok 25. marca vznášala jednohlasná modlitba k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie za pokoj vo svete. Zvlášť za pokoj na Ukrajine a v Rusku.
Anna Stankayová 29.03.2022
Svet sa zveril Matke

Osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Konrad Krajewski vykonal zasvätenie vo Fatime. Snímka: profimedia.sk

Duchovní a veriaci na celom svete sa modlili za ukončenie vojny v spojení s pápežom Františkom. V Bazilike sv. Petra predsedal na slávnosť Zvestovania Pána kajúcej pobožnosti. Po nej zasväteniu sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

PRIMKNÚŤ SA K BOHU

V homílii Svätý Otec pripomenul vzor Máriinej odovzdanosti Bohu. Stačí jej Božie uistenie a primkne sa k nemu. „Lebo často robíme pravý opak: zakladáme si na svojich istotách a len vtedy, keď ich stratíme, ideme k Bohu.

Panna Mária nás, naopak, učí, aby sme si zakladali na Bohu v dôvere, že všetko ostatné nám bude dané (porov. Mt 6, 33).“ Aj v dnešnom čase vojny potrebujeme počuť slová uistenia. No nie iba ľudského.

„Potrebná je Božia prítomnosť, istota Božieho odpustenia, ktoré jediné odstraňuje zlo, rozptyľuje nevraživosť a navracia srdcu pokoj. Obráťme sa k Bohu, vráťme sa k jeho odpusteniu.“

ZMENIŤ SRDCIA

Boh zmenil dejiny zaklopaním na Máriino srdce. „A dnes aj my, obnovení Božím odpustením, klopeme na toto Srdce.“ Nie je to len čarovná formulka, ale duchovný úkon. „Ide o gesto úplného odovzdania sa detí, ktoré sa v súženiach tejto krutej a nezmyselnej vojny, ktorá ohrozuje svet, utiekajú k Matke.“

Veriacich preto pápež povzbudil, aby do Srdca Panny Márie odovzdali všetok strach a bolesť. „Ponáhľa sa nám na pomoc, aby nás ochránila. Nech nás dnes vezme za ruku v našom kráčaní. Nech nás vedie strmými a namáhavými chodníkmi bratstva a dialógu, cestou pokoja,“ dodal na záver homílie.

VŠETKO SME ZNIČILI

V modlitbe zverenia sveta Panne Márii pápež povedal: „Stratili sme cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako spoločenstvo národov prijali, a zrádzame sny národov o mieri a nádeje mladých.

Ochoreli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, dali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom.“ Pokračoval tvrdými slovami, ako sme uprednostnili ignorovanie Boha, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane. A teraz s hanbou prosíme Boha o odpustenie.

VYPROS SVETU MIER

Pápež Máriu prosil o zastavenie vojny a o pokoj. „Áno, ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.“

Vyprosoval, aby medzi nás opäť prišla Božia harmónia a stali sa z nás tvorcovia spoločenstva. „Kráčala si po našich cestách, veď nás na cesty pokoja. Amen.“

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.