V Calgary poškodili ďalšie kostoly

Kanadské mesto Calgary, ktoré sa nachádza na stredozápade krajiny v provincii Alberta, bolo svedkom znesvätenia ďalších kresťanských kostolov. Prvého júla, keď sa slávi Deň Kanady, bolo znesvätených desať kostolov; z toho bolo šesť katolíckych chrámov vrátane Katedrály Najsvätejšej Panny Márie a štyri protestantské kostoly.
E- kai 13.07.2021
V Calgary poškodili ďalšie kostoly

Červené nápisy sa objavili aj na bráne a múre katolíckeho Kostola svätého Bonaventúru v Calgary. Snímka: profimedia.sk

Calgary má jeden a pol milióna obyvateľov a na západe hraničí s územiami obývanými Indiánmi v Britskej Kolumbii, kde boli predtým podpálené štyri chrámy. Tentoraz neznámi páchatelia natreli sochy Krista a dvere kostolov červenou farbou.

Okrem toho rozbili v jednej z budov okno, cez ktoré dostali dovnútra červenú farbu. Podľa policajných zdrojov, ktoré cituje BBC, tieto vandalské činy súvisia s „rozhorčením nad historickými nespravodlivosťami voči pôvodnému obyvateľstvu krajiny“.

Zástupca polície v Calgary, ktorého citovala kanadská televízia CBC, uviedol, že hoci chápe emócie potenciálnych páchateľov, je presvedčený, že tieto akty vandalizmu sú v rozpore so zákonom, čo následne vedie k ďalšiemu rozdeľovaniu a dokonca ničeniu mesta. Oznámil, že polícia sa bude snažiť pátrať po páchateľoch.

S čím súvisí tento vandalizmus

Všetky tieto udalosti súvisia s objavením masových hrobov telesných pozostatkov detí pôvodných obyvateľov na pozemkoch cirkevných škôl. Tieto objavy zároveň otvorili problém krutej asimilácie pôvodného obyvateľstva Kanady, ktorú osobitná kanadská Komisia pre pravdu a zmierenie nazvala „kultúrnou genocídou“.

V Kanade na prelome 19. a 20. storočia štát násilne odobral 150-tisíc indiánskych detí rodičom a zveril ich internátnym školám, kde ich mali vychovávať podľa európskej kultúry a v európskych jazykoch.

V školách mnohokrát dochádzalo k fyzickému, psychickému i sexuálnemu násiliu, v niektorých prípadoch deti prišli o život. Mnohé z týchto škôl viedla Katolícka cirkev.

Vyjadrenie pápeža

Na situáciu už reagovali biskupi Kanady, ale aj Svätý Otec František, ktorý ešte 6. júna po modlitbe Anjel Pána vyjadril svoju blízkosť Kanade i jej pôvodným obyvateľom:

„Spájam sa s kanadskými biskupmi a s celou Katolíckou cirkvou v Kanade vyjadrením mojej blízkosti kanadskému ľudu, traumatizovanému šokujúcou správou. Smutný objav ešte viac zvyšuje povedomie o bolestiach a utrpeniach minulosti. Nech politické a náboženské autority Kanady ďalej odhodlane pokračujú v spolupráci, aby sa vnieslo svetlo do tejto smutnej udalosti, a s pokorou sa angažujú v procese zmierenia a uzdravenia.

Tieto ťažké momenty predstavujú silné pripomenutie pre nás všetkých, aby sme sa vzdialili od kolonizátorského modelu a aj od ideologických kolonizácií dneška a kráčali bok po boku v dialógu, vo vzájomnej úcte a v uznaní práv a kultúrnych hodnôt všetkých synov a dcér Kanady.“

Mnohí pôvodní obyvatelia Kanady očakávajú od pápeža Františka verejné ospravedlnenie. Vhodnou príležitosťou možno bude pripravované stretnutie Svätého Otca s delegáciami členov prvých národov – Inuitov a Metisov, ktoré je naplánované na 17. až 20. decembra 2021.