V modlitbe sme pútnikmi nádeje

Rok modlitby vyhlásil Svätý Otec 21. januára ako čas intenzívnej prípravy na otvorenie Svätej brány a Jubilejného roka 2025. K jeho vyhláseniu vydáva 9. mája bulu.
Zuzana Artimová 07.05.2024
V modlitbe sme pútnikmi nádeje

Modlitba je most medzi nebom a zemou. Ilustračná snímka: Človek a Viera/Petr Hrabovský

Svätý Otec nás už pri vyhlásení Roku modlitby povzbudil, aby sme sa počas neho otvorili Bohu a blížnemu, a tak si pripravili srdce na prijatie darov milosti a  odpustenia, ktoré nám Jubileum ponúkne,“ hovorí kňaz Ivan Ružička, národný koordinátor príprav Jubilejného roka.

Rok modlitby máme podľa neho venovať znovuobjaveniu veľkej hodnoty a potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.

NAUČ NÁS MODLIŤ SA

Dikastérium pre evanjelizáciu k tomu dáva do pozornosti niekoľko inšpiratívnych textov. „Ide najmä o Katechézy o modlitbe, ktoré od 6. mája 2020 do 16. júna 2021 dával sám pápež František,“ vysvetľuje Ivan Ružička. Ďalej je to osemzväzková edícia Poznámky o modlitbe s prehľadom foriem modlitby bohatej katolíckej tradície a texty Nauč nás modliť sa, ktoré by mali byť čoskoro k dispozícii aj v slovenčine.

Všetky potrebné informácie k Roku modlitby a Jubilejnému roku 2025 budú postupne zverejňované na webovej stránke, ktorá bude spustená po oficiálnom publikovaní pápežskej buly. „Z tohto oficiálneho zdroja bude možné čerpať nielen informácie, ale i materiály, texty a modlitby, ktoré majú ošetrené autorské práva, ako aj nihil obstat Konferencie biskupov Slovenska.“

HLBŠIE ŽITÝ DIALÓG S PÁNOM

Jedným z odporúčaní je, aby sme sa snažili znovuobjaviť ústredné miesto modlitby v diecézach sveta. „Príprava na Jubilejný rok má byť podľa slov Svätého Otca veľkou symfóniou modlitby. Sme pozvaní prehĺbiť modlitbu vo všetkých kontextoch, v ktorých sme povolaní žiť svoj každodenný život.“

Pápež František vo svojich katechézach viackrát naznačil, že modlitba je spôsob, ako sa dostať do kontaktu s najhlbšou pravdou o  nás samých, kde je prítomné Božie svetlo, ako to učil svätý Augustín. „Preto je vytrvalá modlitba základným vzťahom s Bohom. Ale je tiež cestou, ktorá premieňa človeka i spoločenstvo okolo neho, a to aj tam, kde sa zdá, že zlo prevláda,“ zdôrazňuje Ivan Ružička.

Je to modlitba farského spoločenstva, najmä slávenie Eucharistie, modlitba v rodine, modlitba liturgie hodín, modlitba kláštorného spoločenstva, osobná modlitba, ako aj všetky iné formy a štýly modlitby, ktoré nám vyhovujú.

„Všetky sú dôležité, pretože modlitba je most medzi nebom a zemou, miesto stretnutia, kde sa srdce človeka a Božie srdce prepájajú. Hlbšie žitý dialóg s Pánom sa prejaví i vo vzťahu s druhými a v každom okamihu nášho dňa,“ pripomína kňaz.

BOŽIA MILOSŤ V SRDCI

Celosvetovo sa hovorí aj o modlitebných púťach či školách modlitby. Budú aj u nás? „Na Slovensku máme živú tradíciu verejných, národných či menších lokálnych pútí na rôzne milostivé miesta, ku kostolom či kaplnkám. Rok modlitby ani samotné slávenie Jubilea nám však nemá naplniť kalendáre podujatiami, ale srdce Božou milosťou,“ upozorňuje Ivan Ružička.

Verí, že „všetky tieto podujatia budú vhodnou príležitosťou na prehĺbenie skutočnosti, že sme pútnikmi nádeje, čo je hlavné logo Jubilejného roka 2025“.