V Prahe sa živo diskutuje o synodalite

„Synoda dala podnet na to, aby sa v Cirkvi viac začalo pracovať s laikmi,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober pri príležitosti otvorenia kontinentálneho zhromaždenia Synody o synodalite, ktoré sa tento týždeň koná v Prahe.
TK KBS 06.02.2023
V Prahe sa živo diskutuje o synodalite

Slovenskú delegáciu na kontinentálnom stretnutí k Synode o synodalite v Prahe vedie predseda KBS Bernard Bober. Snímka: Jaroslav Fabian

„V prvotnej synodálnej fáze sme sa stretali na diecéznej úrovni, aby sme sa spolu modlili a vo vzájomnom pozornom a otvorenom počúvaní vyjadrovali k tomu, čo to znamená byť synodálnou Cirkvou.

Myslím, že na Slovensku bolo dostatok možností, aspoň u tých, ktorí sa zapojili, ktorí chceli počúvať a hovoriť,“ vysvetlil predseda KBS.

„Zároveň chcem pripomenúť slová Svätého Otca, ktorý povedal, že toto stretávanie sa nie je parlamentarizmus.

Že to, čo my dohodneme a napíšeme, neznamená, že bude hneď prijaté a dá sa do uskutočňovacej fázy.

Je to podnet, ktorý vnímam ako hlas Božieho ľudu, s ktorým chceme ďalej pracovať,“ 

povedal v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu KBS Bernard Bober.

„Podnety boli vzácne, prišli spracované zo všetkých biskupských konferencií.

Teším sa na vzájomné obohatenie, debatu, stretnutia i modlitby,“ dodal arcibiskup Bober.

 

Stretnutie v Prahe

Na prvú časť kontinentálneho stretnutia, ktoré sa koná od 5. do 9. februára, pricestovalo do hlavného mesta Českej republiky viac ako 200 účastníkov z celej Európy z 39 biskupských konferencií.

Každá konferencia mohla vyslať štvorčlennú delegáciu zloženú z predsedu danej konferencie a troch ďalších členov.

V slovenskej delegácii je výkonný tajomník KBS Ivan Ružička, Renáta Ocilková a Mária Spišiaková, ktoré zastupujú Rímskokatolícku i Gréckokatolícku cirkev a ktorých ako delegátov zvolili na 103. plenárnom zasadnutí biskupov.

Ďalšími 44 hosťami pražskej konferencie sú predstavitelia komunít a hnutí zastupujúcich celú Katolícku cirkev Európy.

Online bude pripojených ďalších niekoľko stoviek účastníkov.

Arcibiskup Bober očakáva na pražskom zasadnutí živú debatu po vystúpení biskupov z Nemecka.

Nemecky hovoriace spoločenstvá podľa jeho slov začali preberať niektoré témy, skôr ako sa začala synoda.

„Svätý Otec a Rím jasne povedali, že nemôžeme pracovať s témami, ktoré rezonujú v spoločnosti, a urobiť záver bez synodálneho spoločenstva, bez kontextu s Rímom, bez kontextu Európy, okolitých národov a národností,“ uviedol arcibiskup Bober.

 

Čo vyplýva pre Slovensko

Zo záverov synody na Slovensku vyplynulo, že pre Cirkev na Slovensku zostáva výzvou počúvať a zapojiť väčšie množstvo veriacich, tiež vtiahnuť do tohto procesu viac ľudí z okraja cirkevného spoločenstva.

„Do budúcnosti to je apel na naše farnosti v jednotlivých diecézach na Slovensku, aby sa synodalita stala naozaj známkou, ktorá by mohla posunúť Cirkev dopredu viac, a okrem toho, aby to bola Cirkev, ktorá bola založená Kristom.

Je to jeho úmysel, je to jeho starosť, kladie na nás dôraz, ale predsa len, každý z nás musí vedieť, keď je v Cirkvi, tak má nielen svoje miesto, ale má aj úlohy, aj zodpovednosť,“

dodal pre TK KBS Bernard Bober, ktorý vedie slovenskú delegáciu na kontinentálnom zhromaždení Synody o synodalite v Prahe.

-TK KBS-