Vatikánsky denník cituje prácu slovenských historikov

Od chvíle otvorenia vatikánskych archívov z obdobia pontifikátu Pia XII. ubehlo už niekoľko mesiacov, ale pre koronakrízu bol prístup do Vatikánskeho archívu obmedzený doslova iba na pár dní.
L´Osservatore Romano 22.09.2020
Vatikánsky denník cituje prácu slovenských historikov

Napriek tomu sa našli vedci, ktorí predčasne uverejňujú výsledky svojich výskumov.

Jedným z nich je aj David Kertzer, ktorý v časopise The Atlantic uverejnil článok s názvom: Pápež, Židia a tajomstvá v archívoch (The Pope, The Jews and the Secrets in the Archives). Zaoberá sa v ňom okrem iného situáciou Židov v roku 1943. Podľa jeho tézy nové vatikánske dokumenty potvrdzujú mlčanie Pia XII. počas šoah, antisemitizmus Cirkvi a akú to malo úlohu pri vyhladení európskych Židov nacistami.

„Sú to silné tvrdenia, ale nepreukázané,“ uviedol ako reakciu na tento článok Matteo Luigi Napolitano, profesor histórie medzinárodných vzťahov z univerzity v Molise, vo svojej reakcii vo vatikánskom denníku L´Osservatore Romano 4. septembra. V článku ďalej reaguje aj na podľa neho nesprávnu interpretáciu udalostí ohľadom razie Nemcov v rímskom židovskom gete a reakciu pápeža i Vatikánu považuje za protižidovskú.

Historik Matteo Luigi Napolitano vyčíta Davidovi Kertzerovi, že neberie do úvahy okrem iného zápisky z denníka vtedajšieho slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici Karola Sidora (publikovaný Petrom Slepčanom a Róbertom Letzom), a cituje zo slovenskej publikácie.

Karol Sidor v nej doslovne uvádza, že „na príkaz Svätého Otca (Pius XII.) bolo v generálnom dome jezuitov ukrytých viac ako sto Židov a talianskych dôstojníkov. Rovnakým spôsobom boli v každom kláštore ukrytí Židia aj s celými rodinami“. Matteo Luigi Napolitano ďalej cituje Karola Sidora, ktorý uvádza, že všetky náklady na stravu platí Svätý Otec.

Je to veľmi dôležitý prameň, pretože ukazuje, akým spôsobom pristupoval Vatikán k Židom. Historik vo svojom článku pokračuje v citácii z denníka slovenského diplomata: „Nemci o tom vedia a nie je vylúčené, že sa to deje s vedomím niektorých Nemcov, ktorí s tým súhlasia. A nielen to, celý Rím to vie a vie aj to, kde sú ukrývaní.“

Ako dodáva historik Matteo Luigi Napolitano, „keď rozšírime náš pohľad na ďalšie archívy a dokumenty, objavíme menej smutnú panorámu“.