VN SK 08.11.2018

Život je čas určený na lásku a nie majetok

„Mojím skutočným vlastníctvom je to, čo viem darovať“ – tieto slová adresoval veriacim pápež František pri pravidelnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra v stredu 7. novembra. Katechézu zo série o Desatore zameral na siedme prikázanie: Nepokradneš.
Život je čas určený na lásku a nie majetok
Ján Lauko 06.11.2018

Príklady z minulosti k nám hovoria i dnes

Prenasledovaných kňazov Nitrianskej diecézy, ktorí trpeli pre Krista, pripomína pamätná tabuľa. Jej ústrednou postavou je kardinál Korec.
Príklady z minulosti k nám hovoria i dnes
Ľudovít Malík 02.11.2018

Výročie vzniku Československa oslavovali aj v zahraničí

Okrúhle 100. výročie vzniku Československa sa slávilo aj v zahraničí. Založenie republiky si pripomenuli v USA, vo Francúzsku i v Ríme.

Výročie vzniku Československa oslavovali aj v zahraničí
VN SK 01.11.2018

Každé povolanie má manželský ráz

Svätý Otec František sa stretol s veriacimi na pravidelnej generálnej audiencii aj v stredu 31. októbra. Vo svojej katechéze pokračoval v téme šiesteho Božieho prikázania Nescudzoložíš. Tentoraz sa zameral na povolanie k vernej láske, ktorá nie je zameraná na seba, ale na dobro druhého.
Každé povolanie má manželský ráz
VN SK 01.11.2018

Synodálni otcovia poslali mladým list

V nedeľu 28. októbra sa uzavrelo 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania.
Synodálni otcovia poslali mladým list