Katolícke noviny 03.06.2022

Odmeňujeme snímku mesiaca 5/2022

Výhernou snímkou mesiaca máj je fotografia Zuzany Oros, zachytávajúca stretnutie speváckeho zboru Credo po 54 rokoch. Jeho členovia sa zišli pri príležitosti spomienky na tajného saleziánskeho kňaza Ivana Grófa.
Odmeňujeme snímku mesiaca 5/2022
Katolícke noviny 05.05.2022

Odmeňujeme snímku mesiaca apríl 2022

Výhernou snímkou mesiaca apríl je fotografia z upršanej krížovej cesty z  Bánoviec nad Bebravou od autora Mareka Kasalu. Odráža súčasný autentický život kresťanského spoločenstva a pre budúce generácie tak raz bude svedectvom našej doby. Snímku sme uverejnili v KN 17/2022. Gratulujeme a posielame knihu rozhovorov pápeža Františka a  rímskokatolíckeho kňaza Marca Pozzu Zdravas’, Mária. Tento mesiac súťažíte o knihu zo série rozhovorov pápeža Františka s Marcom Pozzom O nerestiach a čnostiach. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Meno májového výhercu sa dozviete v KN 22/2022. Redakcia si vyhradzuje právo na výber len tých najlepších snímok na uverejnenie.
Odmeňujeme snímku mesiaca apríl 2022
Katolícke noviny 04.04.2022

Krížovkárska súťaž 2. štvrťrok 2022

Zapojte sa do našej krížovkárskej súťaže. Stačí, keď vylúštite tajničky troch súťažných krížoviek uverejnených v mesiacoch apríl až jún (KN 13, 17 a 22).
Krížovkárska súťaž 2. štvrťrok 2022
Martina Jokelová-Ťuchová, Anna Stankayová 01.04.2022

Odmenili sme snímku mesiaca marec 2022

Marcovou víťaznou snímkou je fotografická reprodukcia kresbičky, ktorú nakreslila desaťročná Oľa z Kyjeva. Vo svojej dojímavej ilustrácii vyjadrila to, po čom všetci veľmi túžime, a to mier na Ukrajine. Snímku sme uverejnili v Katolíckych novinách 12/2022. Gratulujeme a posielame knihu Muž obety od Yvonne Estiennovej.
Odmenili sme snímku mesiaca marec 2022
Katolícke noviny 24.03.2022

Snímka mesiaca marec 2022

Tento mesiac súťažíte o knihu Muž obety od Yvonne Estiennovej.
Snímka mesiaca marec 2022