Založil kartuziánsku rehoľu

Šiesteho októbra si spomíname na patróna posadnutých a ochrancu proti moru – sv. Bruna, ktorý sa vlastne svätcom oficiálne nikdy nestal. Známejší je však ako zakladateľ kartuziánskeho rádu. Viete prečo sa volajú práve kartuziáni?
Anna Stankayová 06.10.2020
Založil kartuziánsku rehoľu

Svätý Bruno sa narodil do šľachtickej rodiny v Kolíne nad Rýnom v prvej polovici 11. storočia. Odmalička bol tak trochu zvláštnym dieťaťom – namiesto šantenia s inými deťmi a chlapčenskej nezbednosti dával prednosť slušnej výchove a úcte k Bohu.

Vyznačoval sa láskavosťou a pokorou. Najprv chodil do školy k sv. Kunibertovi v rodisku, neskôr študoval v Remeši, v Tours či v Paríži, kde dosiahol hodnosť doktora bohosloveckých vied a bol veľkým znalcom Svätého písma. 

Jeho žiak sa stal pápežom

Brunova múdrosť a čnostný život sa zapáčil remešskému arcibiskupovi Gervázovi, ktorý mu zveril správu školy, udelil mu kanóniu pri chráme v Remeši a neskôr ho vymenoval aj za správcu svätej súdnej stolice. Učeniachtiví mládenci sa vďaka Brunovi do školy húfne hrnuli a zdokonaľovali sa v nej nielen vo vedách, ale i v kresťanských čnostiach. 

Jedným zo študentov bol i zbožný mladík Odo de Chatillon, ktorý sa neskôr stal biskupom, potom kardinálom v Ostii a napokon v roku 1088 i pápežom s menom Urban II. 

Z funkcií na samotu

Po smrti arcibiskupa Gerváza v roku 1067 však pre zbožného Bruna nastali ťažké časy. Novým arcibiskupom sa nečestným spôsobom stal vysoko postavený muž Manasses. Hoci o ňom bolo známe, že žije nemravne a s cirkevným životom toho veľa spoločného nemá, podplatil kráľovských radcov, ktorí ho povolali do arcibiskupského úradu.

Spočiatku sa aj javil ako horlivý pastier, pretvárka mu však dlho nevydržala a jeho hriešne zmýšľanie aj život vyšli čoskoro na povrch – predával cirkevné hodnosti i úrady, plienil chrámy a kláštory, privlastňoval si peniaze podriadených kňazov. 

Nikto z cirkevných hodnostárov ale nemal odvahu pohoršujúceho arcibiskupa napomenúť, okrem Bruna. Keď nepomohlo napomenutie, karhal ho tiež verejne, čo sa, samozrejme, Manassesovi nepáčilo, a tak Bruna zbavil úradu a rovnako aj všetkého majetku. Bruna to však celkom potešilo, dávnejšie totiž túžil žiť na samote, čo sa mu o pár rokov neskôr skutočne podarilo. 

V roku 1076 opustil mesto Remeš a asi o dva roky neskôr hriešneho biskupa Manassesa funkcie zbavili. Namiesto neho žiadal zbožný ľud za arcibiskupa Bruna, ten to odmietol a so svojimi šiestimi spoločníkmi odišli do Grenobla, kde ich láskavo prijal tamojší biskup a ďalší Brunov žiak – sv. Hugo.

Na Brunovu žiadosť im poskytol neprístupné miesto v osamelom alpskom údolí Chartreuse, v latinčine Cartusia. Postavili si tam kaplnku a okolo nej malé pustovne, v ktorých žili podľa vzoru niekdajších eremitov v Egypte a vo Svätej zemi.

Hoci veľa pracovali, málo jedli a ich odev nebol vôbec pohodlný, hlásilo sa k nim čoraz viac mladých mužov. Definitívne rád schválili až v roku 1176 a dodnes je najprísnejším rádom v Cirkvi. Zaujímavosťou je, že Bruno ako zakladateľ kartuziánov, nikdy nespísal ich pravidlá. Urobil tak až jeho piaty nástupca Guigo.

Z Francúzska do Talianska

Po šiestich rokoch si ho na pomoc zavolal jeho žiak Odo, vtedajší pápež Urban II. Z poslušnosti sa aj s niekoľkými bratmi vydal do Ríma, mnísi si však na ruch mesta nezvykli a vrátili sa späť. Bruna pápež do Francúzska pustiť nechcel, mohol ale opustiť Rím a usídliť sa v pustom kraji v Kalábrii – v La Torre.

Koncom 11. storočia tam zriadil mníšsku osadu Panny Márie podľa vzoru Kartúzy, neskôr i ďalšie spoločenstvo mníchov sv. Štefana s menej prísnymi pravidlami. Zomrel 6. októbra 1101 v La Torre v Kalábrii. 

Hoci sa Bruno svätcom oficiálne nikdy nestal, medzi svätých ho právom radíme. Pápež Lev X. povolil kartuziánom v roku 1514 uctievať ho a v roku 1623 rozšíril pápež Gregor XV. úctu k nemu na celú Cirkev.