Komentár

Ľudovít Malík 05.12.2023

Nič nie je zbytočné

Rómske etnikum je komplexná téma, a nielen na Slovensku. Všade v Európe Rómovia žijú a vzťah ľudí k nim je rôznorodý. Niekde sú vytlačení na okraj spoločnosti, inde žijú ako moderní nomádi, kočujúci s karavanmi po krajine.
Nič nie je zbytočné
Jaroslav Šebek 28.11.2023

Akého Boha v Advente čakáme?

Priznám sa, že adventný čas mám zo všetkých liturgických období najradšej. Nielen pre blížiace sa vianočné sviatky, ale aj pre istú tajuplnosť, atmosféru očakávania niečoho nového, krásneho, čo prebíja všednosť.
Akého Boha v Advente čakáme?
Ivan Šulík 21.11.2023

O neláske na novéne

Jubilejná 80. trnavská novéna mala nádhernú tému – Všetko prináleží láske. Práve o nej v prvý deň v homílii hovoril apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Citoval sv. Františka Saleského, podľa ktorého „v Cirkvi všetko patrí láske, žije v láske, koná sa z lásky a pochádza z lásky“. Nuncius však upozornil, že „veľkou prekážkou kresťanskej lásky sú predsudky, uzavretosť do seba, rigidnosť, ktorá nás zaslepuje“.
O neláske na novéne
František Kavecký 14.11.2023

(Ne)viditeľná chudoba

Téma pomoci núdznym ma rýchlo zviedla k úvahe o tom, ako pomôcť ľuďom na okraji spoločnosti. A že je fajn podeliť sa podľa vzoru svätého Martina o plášť so žobrákom a dbať na dôstojnosť človeka bez domova.

(Ne)viditeľná chudoba
Martina Grochálová 07.11.2023

Krátka pamäť

Už sme zjavne zabudli, čo je skutočný nedostatok, a hoci máme dosť, stále túžime po niečom viac. Naše srdce sa naplnilo nenásytnosťou a závisťou. Už si nepamätáme, že pred pár rokmi sme sa dokázali tešiť z maličkostí a z vecí, na ktoré sme si dlho poctivo šetrili.
Krátka pamäť