Ivan Šipkovský 13.09.2019

V Trakoviciach si pripomenuli troje primície

Nezmazateľným spôsobom sa vpísala do novodobej histórie Trakovíc nedeľa 6. augusta v roku 1939. V tento deň traja rodáci, novokňazi, saleziáni Alojz Žemla, Štefan Krajčovič a Pavol Drgoň spoločne slávili primičnú svätú omšu.
V Trakoviciach si pripomenuli troje primície
Vladimír Sagan 13.09.2019

Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya

Vo farnosti Oslany na hornej Nitre si pripomenuli viaceré osobnosti, udalosti a výročia. Patrila k nim odpustová, ľudovo nazývaná hodová slávnosť patróna miestneho kostola sv. Štefana, uhorského kráľa, a 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci Oslany. 
Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya
Pavol Pečko 12.09.2019

Na odpuste sa posilnili duchovne i telesne

Pri príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie sa vo farnosti Sučany 18. augusta uskutočnila slávnostná svätá omša.
Na odpuste sa posilnili duchovne i telesne
Ján Lučan 11.09.2019

Valčania išli po stopách rodákov

Na miesta pôsobenia svojich rodákov kňazov Mateja Hrivnáka a Juraja Hrivnáka na Staré Hory a do Španej Doliny sa vybrali 24. augusta valčianski veriaci.
Valčania išli po stopách rodákov
Helena Kadučáková 06.09.2019

Ďakovali za kňaza

Vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chlebniciach 36 hodín farníci, príbuzní a priatelia chválili Pána a ďakovali mu za dar života človeka a kňaza Rudolfa Varhola

Ďakovali za  kňaza