Deťom 44/2023

– November je mesiac, keď tradične chodíme s rodinami na cintorín pomodliť sa za duše zomrelých a zapáliť sviece na hroboch či pri kríži.
Martina Jokelová Ťuchová 04.11.2023
Deťom 44/2023

Snímka: Martina Jokelová Ťuchová

– Dobromilka, nazbieral som gaštany a šišky na prírodný venček a už som pripravil aj sviece.
– Samozrejme, Svetlúšik, sviece – to je predsa tvoja parketa. Dnes sa ešte pripravíme aj trochu inak, čo vy na to, kamaráti?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.