DOMA VO FARNOSTI

Ahoj, kamaráti!
– Čo vám prvé napadne, keď počujete slovo farnosť?
– Som samé ucho, Svetlúšik. A tuším z diaľky počujem aj nápady v hlavičkách našich kamarátov.
– Čo zablikalo pri tomto slove tebe, Dobromilka?
 
Martina Jokelová Ťuchová 17.06.2022
DOMA VO FARNOSTI

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– No predsa náš farský kostol. Farská záhrada, kde sme mali nedávno opekačku. A ešte mám pred očami veľa ľudí, bez ktorých by naša farnosť nebola taká, aká je. A teraz mi napadlo, že najdôležitejší v našej farnosti je Pán Ježiš Kristus – špeciálne v Eucharistii. Na čo vo farnosti si spolu s vami posvietime, kamaráti?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.