Duch Svätý je Tešiteľom

Ahoj, kamaráti!
Dobromilka, tie červené šaty ti naozaj pristanú.
Ďakujem za kompliment, Svetlúšik. Zladila som sa so sviatkom Zoslania Ducha Svätého.
Martina Jokelová Ťuchová 14.06.2019
Duch Svätý je Tešiteľom

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Ahá.
Aj pán farár má vo sviatok Ducha Svätého oblečený červený ornát.
Ako ohnivé jazyky, ktoré sa zjavili vo večeradle v deň Turíc. 
Aj dnes sa dozvieme niečo o tretej božskej osobe, ktorú Ježiš nazval aj Tešiteľ – Duch Svätý.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU