Leto s Andrejom (5.)

Ahoj, kamaráti!

Teda, Dobromilka, to bolo napínavé, ako sa minule Andrej rozhodoval pre svoje povolanie.

Čo si myslíš?
Martina Jokelová Ťuchová 26.07.2019
Leto s Andrejom (5.)

Ostrihomská bazilika. Snímka: wikimedia commons

No veru, Svetlúšik. Bádanie, kde nás Boh chce mať, je jedno z najdôležitejších pátraní v našom živote. 

Andrej sa napokon rozhodol pre kňazské povolanie a Boh mu ukazuje, ako má v tomto povolaní využiť svoje talenty.

Lásku k jazyku, slovenskému národu, túžbu vydávať knihy a vzdelávať bratov a sestry, a tak ich privádzať bližšie k Bohu.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU