Mladí svätí medzi nami

Ahoj, kamaráti!
– Tieto týždne v našej rubrike kráčame v tej najlepšej spoločnosti. Priam luxusnej.
– Ako to myslíš, Dobromilka?

Martina Jokelová Ťuchová 17.11.2021
Mladí svätí medzi nami

Detail ilustrácie Ľuby Suchalovej

– No, pozri sa, Svetlúšik, v októbri nás sprevádzali sväté Terézie. Rovno štyri Terezky.

– Začiatkom novembra zažiarili úplne všetci svätí na sviatok Všetkých svätých a pred týždňom sme si k Svetovému dňu chudobných pripomenuli patrónov chudobných, ktorí majú tiež sviatok v novembri.

– Áno, to sa ľahko zapamätá. Svätý Martin 11. 11., blahoslavený Ján od Pokoja 12. 11. a svätá Alžbeta Uhorská 17. 11.

– A aj toto sa dobre pamätá, Dobromilka: zmrzlina, snubný prsteň, chémia, vírus lásky.

– A to je čo, Svetlúšik? Akýsi čudný nákupný zoznam?

– Zoznam to síce je, ale... Dozviete sa o chvíľu, kamaráti.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.