Martina Jokelová Ťuchová 25.05.2023

DUCH SVÄTÝ – NÁŠ TEŠITEĽ

Ahoj, kamaráti!
– Možno ste na sviatok Nanebovstúpenia Pána trochu posmutneli. Čo asi cítili učeníci, keď Pán Ježiš vystupoval do neba a zmizol im pred očami? Na prvý pohľad boli opustení – bez najlepšieho Priateľa, Učiteľa, Majstra zázrakov, bez Božieho Syna.
DUCH SVÄTÝ – NÁŠ TEŠITEĽ
Martina Jokelová Ťuchová 19.05.2023

S blahoslavenou Imeldou

Ahoj, kamaráti!
– V tieto dni ďalší naši kamaráti po prvý raz prijmú Pána Ježiša v Eucharistii.
– Dobromilka, ja sa tak teším. Pán Ježiš nás všetkých pozýva na hostinu svätej omše a jeho pokrm premieňa naše srdcia, keď mu to dovolíme.
S blahoslavenou Imeldou
Martina Jokelová Ťuchová 04.05.2023

S FILIPOM A JAKUBOM

Ahoj, kamaráti!

– Začiatkom mája oslavujú v cirkevnom kalendári naraz dvaja apoštoli. Uhádnete ktorí?

– Daj nejakú nápoveď, Svetlúšik!

S FILIPOM A JAKUBOM
Martina Jokelová Ťuchová 27.04.2023

VO VEĽKONOČNEJ ZÁHRADE

Ahoj, kamaráti!

– Pozrite na to! Ako podrástli výhonky jačmeňa v črepníku s našou Getsemanskou záhradkou!

VO VEĽKONOČNEJ ZÁHRADE
Martina Jokelová Ťuchová 20.04.2023

Paškál a radostné Aleluja

Ahoj, kamaráti!

– Užili ste si oblievačku a šibačku?

– Moji kúpači boli veľmi galantní, takže ja áno, Svetlúšik.

Paškál a radostné Aleluja