Martina Jokelová Ťuchová 24.01.2020

Nedeľa Božieho slova

Ahoj, kamaráti!
Prijímate pozvanie pápeža Františka? Týka sa Nedele Božieho slova. Že stále neviete, o čom je reč?
Nedeľa Božieho slova
Martina Jokelová Ťuchová 17.01.2020

Domov v ľadovej krajine

Ahoj, kamaráti!
Skúšali ste, aké zvuky počuť v zasneženej krajine?
Domov v ľadovej krajine
Martina Jokelová Ťuchová 10.01.2020

Koledovanie

Ahoj, kamaráti!

Svetlúšik, rátal si, koľko kamarátov, ktorí boli koledovať, sme stretli počas vianočných prázdnin?
Koledovanie
Martina Jokelová Ťuchová 03.01.2020

Pod ochranou Bohorodičky

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšik, pripravený? Môžeme našim kamarátom zavinšovať? 
Počkaj, Dobromilka, hmm. No, hádam som tie veršíky z koledovania nezabudol.
Tak tri – šty-ri:
Pod ochranou Bohorodičky
Martina Jokelová Ťuchová 20.12.2019

Svetlo sveta prichádza (4)

Ahoj, kamaráti!

Prvá svieca, druhá, tretia, štvrtá.
Ako sa napĺňa svetlom adventný veniec u vás doma či v kostole, tak pribúdajú postavičky v našom spoločnom betleheme. 
Svetlo sveta prichádza (4)