Martina Jokelová Ťuchová 14.04.2022

ALELUJA! V RADOSTI VEĽKEJ NOCI

Ahoj, kamaráti! 
– Predchádzajúcich šesť týždňov sme spolu kráčali na horu Pôstu. V batôžku sme si vyniesli veľkú túžbu po mieri, modlitby za trpiacich vo vojne a skutky pokoja.
– Dobromilka, ty si počas pôstneho putovania stihla maľovať krásne holubice mieru.
– Teraz aj so Svetlúšikom a všetkými kamarátmi stojíme na vrchole liturgického roka, teda pred najväčšími tajomstvami našej spásy. Tam, kde bola tma a smrť, prichádza svetlo vzkrieseného Ježiša.

ALELUJA! V RADOSTI VEĽKEJ NOCI
Martina Jokelová Ťuchová 13.04.2022

Naberme si z veľkonočnej radosti spolu s deťmi

Aj napriek bolesti a úzkosti z neďalekej vojny; z jej dôsledkov, ktoré zažívame; napriek trýznivému rozdeleniu spoločnosti a neporozumeniu i v blízkych vzťahoch je tohtoročná Veľká noc pozvaním pre každú rodinu prežívať intenzívnu radosť a nádej. Posolstvo veľkonočného tajomstva je plastickým zdrojom istoty v neistotách.
Naberme si z veľkonočnej radosti spolu s deťmi
Martina Jokelová Ťuchová 08.04.2022

UDALOSTI SPÁSY SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Ahoj, kamaráti!
– Každým dňom kráčame vyššie a bližšie na vrchol Pôstu. Za nami je už veľa usilovných krokov, námahy, možno aj potu.
– Svetlúšik, pozri tam dolu, čo všetko vidíme! Máme iný výhľad než pred pár dňami.
– Dobromilka, mení sa výška našich pôstnych chodníčkov a meníme sa i my: naše výhľady, skúsenosti plynúce z našich modlitieb za mier, dobrých skutkov, podelenia sa, sebazaprení...
– Ste zvedaví, kamaráti, čo nás ešte čaká, kým vyšliapeme na vrchol?
UDALOSTI SPÁSY SVÄTÉHO TÝŽDŇA
Martina Jokelová Ťuchová 24.03.2022

Pôst s túžbou po mieri

Ahoj, kamaráti!
– Jéj, Dobromilka, tá holubica je naozaj krásna! Taká vznešená, akoby lietala...
Pôst s túžbou po mieri
Martina Jokelová-Ťuchová, Anna Stankayová 18.03.2022

Deťom 11/2022

– Pokoj vám!
– Vieš, Svetlúšik, že práve tak sa zdravia v niektorých krajinách? Je to tradičný židovský aj arabský pozdrav, v ktorom praješ druhému harmóniu, porozumenie, pokoj, po ktorom teraz tak veľmi túžime – na Ukrajine i v našich srdciach.
Deťom 11/2022