Pokoj vychádza z láskavého srdca

Stať sa tvorcom pokoja vo svete znamená začať od seba. Nevyhovárajme sa, ale prosme nášho Pána, Kráľa pokoja, aby nám dal láskavé srdce pre všetkých, s ktorými sa stretneme.
Jozef Jurko 20.05.2022
Pokoj vychádza z láskavého srdca

Žena stojí v byte nájomného domu, ktorý v marci poškodil ruský raketový útok na frontovej línii v severnej časti Kyjeva. Snímka: profimedia.sk

Pred niekoľkými rokmi sa v San Franciscu konalo stretnutie členov Mensy, medzinárodnej spoločnosti, ktorá združuje ľudí s IQ vyšším ako 130. Keď niekoľkí účastníci večerali v miestnej reštaurácii, zistili, že soľnička obsahuje korenie a korenička zasa soľ.

Rozvinula sa debata, ako obsah dóz vymeniť, až napokon zavolali čašníčku, aby si vypýtali servítku, lievik a prázdny tanier. „Madam, všimli sme si, že korenička obsahuje soľ a soľnička korenie.“ Čašníčka ich prerušila: „Och, to mi je ľúto.“

Odskrutkovala vrchnáky oboch dóz a vymenila ich. Tento príbeh ilustruje, že ani vysoký inteligenčný kvocient sa nemusí premietnuť do schopnosti prakticky riešiť jednoduché problémy života. Životná múdrosť je potrebná aj v našich časoch.

ECHO PRVOTNÉHO HRIECHU

Človek bol stvorený pre život v raji a rôzne pozemské „peklá“ nie sú prostredím pre naše bytie. Preto nám nezostáva nič iné, len hľadať východiská z ustavične sa opakujúcich kríz. Básnik sa spýtal: „Prečo hviezdy nesčernali, keď videli ľudí?“ Nepoznáme inú odpoveď ako tú, v ktorú sme uverili.

Pretože prišiel Ježiš Kristus. Svojou bezhraničnou láskou zmyl hriechy sveta a v obete na kríži preukázal solidaritu so všetkými ľuďmi. Ramená kríža smerujú do štyroch svetových strán. Svet bol prepojený krížom Ježiša Krista. Už nie sme oddelení. Sme jedno. Takže hviezdy môžu svietiť.

Ľudia môžu skloniť meče – a žiť s mierom v srdci, ktorý im dáva Knieža pokoja. Všetkému sa však potrebujeme učiť. Aj milému srdcu. Nevyhovárajme sa na predkov.

Anjeli mali pekné „detstvo“, ale niektorým sa pokazilo srdce. Judáš bol väčšinu svojho života dobrý. A mnohých rodičia nenaučili pracovať, no aj tak pomáhajú núdznym.

JEŽIŠ, PROTOTYP LÁSKY BOHA

Návod, ako získať a praktizovať lásku, znie takto: „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci“ (Mt 12, 35). Zamerajme sa na „zásobáreň dobra“, ktorá nám pomôže stať sa tvorcami pokoja vo svete zmietanom rozdelením a vojnou.

Ježiš nás žiada, aby sme o svojom srdci uvažovali ako o sklade, z ktorého vyberáme, čo vstúpi do úložného priestoru a následne vzíde v našich slovách a skutkoch. Problémom totiž je, že väčšina z nás si veci, ktoré nechávame vstúpiť do nášho vnútra a ktoré určujú jeho fungovanie, vôbec neuvedomuje.

Duch nám pomáha prinášať dobré ovocie, keďže samotnou podstatou a bytím Božieho Ducha je láska, pokoj a radosť. Čím viac pozývame Ducha Svätého, aby plne vlastnil naše srdce, tým viac ovocia lásky, pokoja a radosti z nás vyjde!

Niekto napísal: Zmena sŕdc je dôležitejšia ako zmena zákonov, pretože keď sa srdcia zmenia k dobru, zákony už nebudú potrebné.

PROJEKCIE ĽUDSKÝCH RIEŠENÍ

Začiatkom mája pred 77 rokmi celý svet oslavoval nielen v Európe víťazstvo. To boli správy, ktoré znamenali úľavu a zotavenie. Vojna bola vyhratá; mohlo sa znovu snívať! Spleť emócií a otázok je v takýchto časoch zvyčajná. Sami to aktuálne môžeme pocítiť vo svete, ktorý vyprofilovala pandémia a nešťastná vojna.

Zábery z Ukrajiny hovoria veľa o tom, aká krehká je ľudská rasa a akú skazu môžu spôsobiť klamstvá a nafúknuté egá. Z hrôzy a bôľu aspoň dve snímky. Prvá je fotografia malých školákov, hrbiacich sa v protileteckom kryte vedľa školy.

Druhá, ktorá mnohým vohnala slzy do očí, je scéna zobrazujúca staršiu ženu, vracajúcu sa na miesto svojho domu, ktorý bol zbombardovaný; uprostred trosiek ležal rozbitý obraz Presvätej Bohorodičky.

Ukrajinka plná viery si sadla a s Matkou sa podelila o slzy a modlitby za Boží pokoj, za obrátenie sŕdc všetkých Božích detí k pokoju. História ukazuje, že ani vojna, ani násilie nikdy nevyriešili problémy. Ani nikdy nevyriešia. Pokoj je ovocím Ducha (porov. Gal 5, 22) a prináša dar všetkým.

Boh ponúka Márii „slobodu“. Ponúka jej dar, ktorý nám všetkým dáva vo svojom Synovi. Mária stelesňuje skutočnú slobodu: slobodu dávať, slobodu zaväzovať sa.

Cesta k skutočnej slobode je však plná paradoxov a protirečení. Slobodu treba objaviť a žiť v službe a zapieraní seba. Je to krížová cesta, ale je to cesta k láske.

LIEČIVÁ BOŽIA MEDICÍNA

Na reklamnom pútači boli slová: „Sledujte svoje myšlienky, stanú sa vašimi slovami. Sledujte svoje myšlienky, stanú sa vašimi činmi. Sledujte svoje myšlienky, stanú sa vašou charakteristikou. Sledujte svoje myšlienky, stanú sa vaším životom.“ Kresťania by mali byť ľuďmi, ktorých slová sú slovami lásky.

Ktorých činy sú činmi lásky a súcitu, ktorých vlastnosti sú charakteristikami Ježiša Krista a ktorých osudom je vidieť Pána v ľuďoch okolo nás a raz ho uvidieť z tváre do tváre. Obraz, ktorý nám pritom prichádza na myseľ, je posvätný „prúd krvi“ z Ježišovho Srdca do nášho srdca.

Preto prosme: Vezmi moje srdce do svojich rúk, príď a dokonči, čo si začal. Božské, univerzálne „liečenie srdca“ prebieha vždy, keď ideme na spoveď a necháme Božiu zmierujúcu lásku vprúdiť do nášho srdca a mysle, aby z nás mohla vytekať v akte odpustenia, ktorý aj my ponúkame druhým.

Z lekárskeho hľadiska by sme to mohli považovať za duchovné EKG; „elektrokardiogram“ na vyhodnotenie všetkého, čo sa deje v našom srdci, čo nie je „v rytme“ so Srdcami Ježiša a Márie.

MÁRIINO NEPOŠKVRNENÉ SRDCE

Naša katolícka oddanosť Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu v skutočnosti pramení z nesmiernej lásky v Ježišovom Srdci. Cirkev ctí Máriu, pretože to bol sám Boh, kto ju prvý poctil slovami anjela: „Zdravas’, milosti plná“ (Lk 1, 28).

Všimnime si spojenie medzi Ježišovým Srdcom, Máriiným Srdcom a naším vlastným srdcom. Zasvätenie sa Najsvätejšej Panne pripomína úzke spojenie Márie s Ježišom: „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 19).

Srdce, ktoré sa viac ako ktorékoľvek iné podobá Ježišovmu Srdcu, je isto Srdce Márie, jeho Nepoškvrnenej Matky, a práve preto ich liturgia spája k našej úcte.

POD OCHRANOU KRÁĽOVNEJ MÁJA

Určite nás nezachráni vysoký inteligenčný kvocient, nekonečné informácie ani zmluvy či dohody o mieri a pokoji, ale jedine Božie Srdce, ktoré vzplanulo láskou, keď Boh pred všetkými vekmi stvoril vesmír. Veď celé stvorenie je vyjadrením Božej lásky.

Táto Božia láska nikdy neprestala prúdiť z jeho Srdca a vyvrcholila vtedy, keď Ježiš prišiel na zem, aby do Božieho Srdca vtiahol celé ľudstvo.

A keďže to bolo Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, jej telo a krv, ktoré nám dali nášho Spasiteľa, často sa k nej obraciame, aby nám pomohla znovu sa pripojiť k vyliatej láske Božieho Srdca.

Kráľovná mája je ako strelka kompasu ukazujúca vždy na Krista, preto ju prosme: Vtiahni nás všetkých do lásky Ježišovho Srdca a vypros dar pokoja v ľudských srdciach i na celom svete.

Modlitba za pokoj

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám ho dávam“, nehľaď na naše hriechy, ale na tvoje zásluhy a dožič všetkým svojim služobníkom, ktorých všemohúci Otec stvoril a spravuje a ktorých si ty predrahou krvou vykúpil a povolal k večnému životu, aby sa podľa tvojho príkazu všetci vzájomne milovali z celého srdca, boli jednej mysle a tešili sa tvojmu stálemu pokoju. Pane Ježišu Kriste, o tebe predpovedal prorok: „Klaňať sa mu budú všetci králi zeme, všetky národy mu budú slúžiť.“ Rozšír svoje kráľovstvo na celé ľudské pokolenie. Zapáľ vo všetkých ľuďoch plameň viery v teba, vysloboď ich z pút lákavých náruživostí a nasmeruj ich na cestu do neba. Daj, aby ti na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, ponížene slúžili štáty a národy, ktoré spája tvoja nepoškvrnená nevesta, svätá Cirkev; aby všetky jazyky a národy tvorili jeden chór, ktorý by ťa vo dne v noci chválil, tebe dobrorečil a teba oslavoval ako Kráľa a Panovníka národov, Knieža pokoja a nesmrteľného Kráľa vekov. Amen.

ANDREJ RADLINSKÝ: NÁBOŽNÉ VÝLEVY, SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA, 2010