Rozsievať okolo seba pokoj je svätosť

Pane, u proroka Jeremiáša (29, 11) hovoríš: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“
Jozef Šuppa, SJ 18.08.2023
Rozsievať okolo seba pokoj je svätosť

Pokoj je Boží sen pre ľudstvo. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Ako veľmi potrebujeme počuť tieto slová uprostred nášho sveta, v ktorom prežívame toľko nepokoja, vojen a neporiadku! A predsa ty, Pane, nie si Bohom neporiadku, ale pokoja (1 Kor 14, 33) a blažení sú tí, čo ťa milujú, blažení sú tí, čo sa tešia z tvojho pokoja (Tob 13, 15).

Veríme, že keď budeme hľadať pokoj a usilovať sa oň (Ž 34, 15), keď budeme žiť v pokoji, ty, Boh lásky a pokoja, budeš s nami (2 Kor 13, 11). Veríme, že v tvojich dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja (Ž 72, 7).

Pane, ty vieš, čo všetko nás dokáže obrať o pokoj, čo všetko narúša pokoj našich sŕdc, svedomí, vzťahov, čo všetko vyvoláva strach v našom svete, v našej Cirkvi, v manželstve, v rodine...

Ty vieš, ako sa nás zmocňuje hrôza, ako nám trhá srdce a oči sa plnia slzami, keď vidíme vojnou zničené domy, chrámy, životy ľudí, tých, čo sú prenasledovaní kvôli tebe...

SRDCE, V KTOROM PREBÝVAŠ TY

Jediná cesta, ktorá vedie k tomu, aby sme nadobudli pokoj, je nájsť pokoj v srdci. Pretože iba srdcia otvorené pre teba, môžu nájsť pokoj. O tom nás uisťuješ slovami svojho Syna: Poďte ku mne a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Vo mne nájdete pokoj všetci, ktorí ste preťažení, slabí, ustrašení, chorí, hriešni, odmietnutí, nemilovaní (Mt 11, 28 – 29).

Jediné miesto na zemi, ktoré je plné pokoja, je srdce, v ktorom prebývaš ty, Bože. Ty vieš, že v každej dobe ľudské srdce túži po pokoji, ktorý však nemožno nariadiť ani prikázať. Nie je zmluvou o vzájomnom neútočení či nepoužití zbraní ani stavom bez vojny. Nie je to ani pokoj typu: ty mi dáš pokoj, ja ti dám pokoj.

Je to pokoj, ktorého prameňom si ty, Pane. Je to pokoj, ktorý si sami sebe nedokážeme dať, pokoj, ktorý nám svet ani dať, ani vziať nemôže. Pretože pravý pokoj sa rodí z viery, že ty si vždy s nami. Pravý pokoj je ovocím modlitby, v ktorej prijímame tvojho Ducha.

ABY V NÁS VLÁDOL POKOJ KRISTOV

Dôvod, prečo môžeme vždy hovoriť o pokoji, nie sme my, ale Ježiš, ktorý nám priniesol tvoj pokoj. Lebo si chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby pre svoju obetu na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi (Kol 1, 19). Tvoj apoštol Pavol neváha napísať: Veď on je náš pokoj (Ef 2, 14).

A hovorí o Božom pokoji, ktorý prevyšuje každú chápavosť, a nabáda nás žiť jeden s druhým v pokoji, aby v nás vládol pokoj Kristov (Kol 3, 15). Tvoje slovo, Pane, nás vyzýva usilovať sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána (Hebr 12, 14). Máme sa vyhýbať zlu a robiť dobre, hľadať pokoj a usilovať sa oň.

POKOJ ISTOTY, ŽE SI S NAMI

Bože, je pravda, že vždy budeme vystavení nepokoju, pretože sme ľuďmi ľudských slabostí, nedostatkov a hriechov. Dôležité je, že s pomocou tvojej lásky a tvojej moci môžeme nad nimi víťaziť, lebo všetko môžeme v tebe, ktorý nás miluješ a posilňuješ (Rim 8, 37; Flp 4, 13).

Treba však povedať aj to, že ty chceš, aby sme nielen prijímali dar tvojho pokoja, ale sa aj stali jeho tvorcami. Sami môžeme vidieť, či svojím správaním rozsievame okolo seba pokoj. A rozsievať okolo seba pokoj je svätosť (pápež František).

Pane, pokoj v nás utvára viera, teda poznanie zrodené z lásky, a schopnosť vnímať, že sme tebou milovaní. Tvoj pokoj je pokoj pravdy, ktorá nás vyslobodzuje (Jn 8, 32) zo strachu aj z nezmyslu života.

Tvoj pokoj je pokoj istoty, že si s nami až do skončenia sveta (Mt 28, 20). Pekne sa nám prihovára svätá Terézia z Avily: Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí.

NIE, VOJNA NIE JE NEODVRATNÁ

Dobrý Bože, keď sa modlíme a prosíme o pokoj na Ukrajine, vo Svätej zemi a v krajinách, kde sa vedú vojny, keď prosíme o pokoj všade tam, kde človek bojuje proti človekovi, pomôž nám osvojiť si múdrosť, že vojna nikdy nie je riešenie, ba viac, vojna je svätokrádež, ktorá pustoší to, čo je najcennejšie na našej zemi, ľudský život, nevinnosť najmenších, krásu stvorenia.

Nauč nás, že vojnu, ešte prv než sa dostane na frontovú líniu, treba zastaviť v srdci, treba zo sŕdc vykoreniť nenávisť. Každá vojna je nielen porážka politiky, ale aj hanebná kapitulácia pred silami zla. Nie, vojna nie je neodvratná (pápež František)!

Pomôž nám uveriť a podľa toho aj žiť, že mier, pokoj je tvoj sen pre ľudstvo a že potrebujeme viac odvahy budovať pokoj ako viesť vojny. Daj nám jasne poznať, že nastal čas odmietnuť vojnu, ktorá nie je spravodlivá, pretože spravodlivý je iba mier založený na bratstve.

Pretože bez bratstva nemožno budovať spravodlivú spoločnosť a pevný, trvalý mier, lebo všetci sme tvoje milované deti, všetci sme bratia a sestry. Nauč nás, že mier je možný, ak ho naozaj chceme.

Nauč nás, že kto nasleduje Krista, získava skutočný pokoj, a že šťastní, blahoslavení sú tvorcovia pokoja (Mt 5, 9). Daj nám poznať, čo nám skutočne prináša pokoj.

JE NÁM ŤAŽKO HOVORIŤ O POKOJI

Dobrý Bože, ty vieš, ako sa nám ťažko hovorí o pokoji, keď vidíme, že ľudia po sebe strieľajú a zabíjajú sa, keď stretáme násilie, vojny, ktoré spôsobuje ľudská závisť a nenávisť.

Ťažko sa nám, Pane, hovorí o pokoji, keď vidíme utrpenie a hrôzy, ktoré spôsobujú nezriadené ľudské vášne či neochota prijať jeden druhého a niesť si navzájom svoje bremená.

Je nám ťažko, Pane, hovoriť o pokoji, keď vidíme, koľko nepokoja je medzi rodičmi a deťmi, manželmi, susedmi, keď vidíme rozhádané rodiny a národy, týrané deti a dospelých.

A tiež utrápenú tvár starenky a starca v dome dôchodcov, keď vlastné deti už o nich nemajú záujem. Je nám ťažko, Pane, hovoriť o pokoji, keď počujeme o vraždách a samovraždách, o zneužívaní človeka, či už detí, alebo dospelých, o zneužívaní moci, peňazí, postavenia, médií...

VYSLOBOĎ NÁS SVOJOU MOCOU

Vieme, Pane, že by sme boli nespravodliví a nevďační, keby sme zabudli na všetky pokojné a radostné chvíle nášho života, keď náš život bol taký pokojný, krásny a pravdivý.

Vtedy sme skusovali, aké jednoduché je žiť v pokoji a vytvárať pokoj. Stačí len počúvať tvoje slovo, dôverovať tebe aj sebe navzájom a zachovávať prikázanie lásky.

Dnes sa však cítime ako Ester (14, 3n) a chceme sa modliť spolu s ňou: Pane náš, ktorý si naším jediným kráľom, pomáhaj nám opusteným, ktorí nemajú okrem teba nijakého iného pomocníka. Pamätaj na nás a ukáž sa, keď sme sužovaní.

Vlej nám dôveru, Pane, a vysloboď nás svojou mocou. Aké dobré je, Pane, vždy vnímať tvoj pohľad a počuť tvoje slová: Nebojte sa, že máte vo svete súženie. Nebojte sa mi dôverovať.

Prijmite môjho Ducha, v ňom nájdete pokoj, odvahu, silu. Tento pokoj vytvárajte a žite láskou. Často hľaďte na mňa. Nezabudnite, že aj môj život bol plný nepokoja, neúspechov, sklamania. A predsa som v Otcovej vôli nachádzal pokoj. Som tu pre vás a s vami.

Dobrý Bože, ďakujeme ti, že si Pán, ktorý do našich zmätených sŕdc a duší, ba do každej našej beznádejnej situácie, hovorí: Pokoj vám, nebojte sa, som s vami. Ako dobre, Bože, že si tu.