Vďaka Anne Kolesárovej byť čistým dnes znamená byť štýlovým

„Spoločnosť bez morálnych hodnôt je v rozklade a nemá budúcnosť. Aj manželstvo, aj rodina bez morálky sa rozpadne. Práve dnes veľmi potrebujeme také morálne vzory ako bola Anka Kolesárová,“ hovorí rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom PAVOL HUDÁK (54) v rozhovore pri príležitosti 90. výročia narodenia onedlho blahoslavenej mučeníčky čistoty.
Ján Lauko 10.07.2018
Vďaka Anne Kolesárovej byť čistým dnes znamená byť štýlovým

 

Čím je zápas Anny Kolesárovej o čistotu taký výnimočný, že ju Cirkev bude uctievať ako blahoslavenú?

Identita muža a ženy je stvorená ako ich vzájomný dar. Objavenie tohto daru v čistote harmonizuje osobu muža a ženy, ich vzájomné vzťahy a dopĺňanie sa. Sexualita má svoju teológiu, svoju svätosť, a je súčasťou plánu posväcovania človeka na zemi. Akékoľvek znásilnenie či zneuctenie daru sexuality je napadnutím tejto rovnováhy v človeku a v jeho vzťahoch. Pri znásilnení obeť nemá hriech. Ak je však ochotná radšej zomrieť, ako sa dať zneuctiť, považuje sa to za hrdinský skutok hodný úcty. Obetovaním života vydáva svedectvo o dôstojnosti, o vnútornej kráse, hodnote a slobode človeka. Blahorečením sa mu priznáva tento skutok ako dôkaz posvätenia osoby mučeníctvom.

 

Anna Kolesárová sa narodila pred deväťdesiatimi rokmi, jej mučenícky príbeh sa odohral za vojny pred vyše sedemdesiatimi rokmi. V čom môže byť jej svedectvo aktuálne pre dnešných ľudí – po toľkých rokoch a za iných okolností?

Hodnota intimity je každému človeku vlastná. Ak je spoločnosť nastavená proti čistote, okráda mladých ľudí o základné súkromie intimity. Berie im pocit sebaúcty a zbavuje osobu posvätnosti. Človek prestáva vnímať svoju jedinečnosť a oslabuje sa aj jeho identita. Stáva sa labilnejším, manipulovateľnejším, ubolenejším… Uteká sám pred sebou, pretože nevie, kto je a kým by mohol byť. Čistota chráni vnútro človeka pred vykradnutím, potvrdzuje a posilňuje identitu muža a ženy, buduje sebaúctu a sebadôveru a premieňa ich na vzájomnú úctu a dôveru. Svätý Ján Pavol II. často opakoval mladým, aby objavili čistotu ako uzdravujúcu silu spoločnosti, ako najkrajší dar vo vzťahu. Každý logicky uvažujúci človek by mal vedieť, že spoločnosť bez morálnych hodnôt je v rozklade a nemá budúcnosť. Aj manželstvo, aj rodina bez morálky sa rozpadne. Práve dnes veľmi potrebujeme takéto morálne vzory ako Anka.

 

Anna Kolesárová stratila život pri obrane svojej čistoty. Aj dnes počúvame množstvo správ o znásilnení, no ľudia na ne už poriadne nereflektujú. Až kým sa ich takýto prípad bytostne nedotkne. Je podľa vás spoločnosť na tento druh kriminality málo vnímavá alebo je to príliš citlivá záležitosť, o ktorej ľudia nechcú rozprávať?

Tam, kde chýba Boh, prevládajú zákony džungle – zákony silnejšieho. Človek sa stáva neľudským a stráca svoju tvár. Presexualizovaná spoločnosť nemá zmysel pre posvätno sexuality. Konzumný štýl života degraduje človeka na vec, ktorú môžeš použiť a využiť. Nezáväzný intímny vzťah ponižuje človeka na úroveň pudového zvieraťa. Necitlivosť v tejto oblasti považuje intimitu človeka za lacnú a kedykoľvek dostupnú. Keď človek takto pácha násilie na svojej osobe, podobne pristupuje aj k iným. Keď je verejne okradnutý o intimitu, je mu nepriznané právo na slzy. Zrazu je intimita bez intimity. Cennosť ľudskej osoby sa stala lacnou. Sexuálneho násilia je stále viac, čím je ľudská dôstojnosť verejne ponižovaná. Tento druh kriminality sa šíri ako vírus a ľudia o tom nechcú hovoriť, pretože sa ich to často bytostne týka. Kde nie je poriadok v morálnych hodnotách, tam tento problém prevláda. Človek sa stáva obchodným artiklom – môžeš ho kúpiť, predať, rozobrať na orgány…

 

Akú príčinu hľadať za rastom počtu sexuálnych útokov a znásilnení v minulých rokoch?

Keď je človek destabilizovaný, keď je smutný sám zo seba, keď stratil pocit hodnoty a vieru v budúcnosť, keď sa stal hlboko nešťastným, hľadá krátkodobé šťastie v sexuálnych pôžitkoch. Prestáva sa ovládať, kontrolovať svoje myšlienky a túžby, prepadá sexu ako droge, aby sa tak aspoň na chvíľku dostal z depresívnych stavov. Neosobný sex ničí vzťahy. A týmto činom upadá do ešte ťažších psychických stavov.

 

Ženy zranené zápasom o čistotu majú za sebou veľkú traumu. V čom im môže byť príbeh Anny Kolesárovej posilnením? Prichádzajú hľadať posilu aj do Vysokej nad Uhom?

Sexuálna túžba medzi mužom a ženou spôsobuje prirodzene napätie a túži viesť dialóg. Žena určuje hranice svojou cudnosťou. Cudným správaním dáva najavo, že si váži samu seba. Ak sa začnú prekračovať hranice dvojzmyselnými narážkami, necudným správaním, ľahko môže dôjsť k zlyhaniu aj k násilnému správaniu. Mnohé znásilnenia nemuseli byť, keby neboli prekročené hranice cudnosti. Zvlášť mladé dievčatá nevedia mať jasné hranice pre citovú nezrelosť, pre citový hlad zo zranenej rodiny a pre túžbu byť chcená. Tak vzniká z násilia intímny život, ktorý je zakrývaný a ospravedlňovaný naivitou dievčaťa. Hanbí sa a bojí sa povedať, že bola znásilnená, pretože cíti, že sama dala na to podnet. Tvrdí, že to bolo z lásky, pričom on už má inú. Život v sebaklame ju ničí a nevie sa z toho dostať. Práve tu pri hrobe Anky Kolesárovej nájdu silu si to priznať a odpustiť, aby mohli začať odznova. S úctou k sebe samej.

 

Mnohé prípady znásilnenia nie sú ani nahlásené. Majú ženy obavy, že budú týmto činom stigmatizované v spoločnosti? Ako im v tom môže pomôcť svedectvo Anny Kolesárovej?

Znásilnení je veľmi veľa, pretože mladí ľudia sú deformovaní internetom a nemorálnymi médiami. Nahlásených znásilnení je minimálne množstvo. Keď dcéra bola znásilnená, má z toho ťažkú traumu a rodičia ju niekedy nechcú vystavovať ďalšej traume pri vyšetrovaní. Tiež sa obávajú, že sa o tom dozvie verejnosť a budú stigmatizovaní. Anka Kolesárová priťahuje takéto prípady, ktoré boli veľmi boľavé, a tu sa aj liečia. Môžu sa vyrozprávať, vyplakať, „vyliať svoje srdce”, prijať uzdravenie a získať sebaúctu.

 

Akú úlohu má zohrávať spoločnosť pri procese „hojenia“ rán z takéhoto zápasu?

Ženy traumatizované skúsenosťou znásilnenia potrebujú pochopenie a spolucítenie so svojou bolesťou. Nepomôže im bagatelizovanie ani zväčšovanie tohto problému. Potrebujú mať právo na slzy aj na odprosenie. Keďže v kultúre konzumu je aj jej telo iba predmetom konzumu, spoločnosť by mala reagovať pozdvihnutím ženy k jej dôstojnosti. Ukázať žene, že je vzácna, chrániť dievčenskú nevinnosť a prejaviť úctu identite ženy, ktorá má byť krásnym darom pre tento svet. Ženu robí ženou jej vnútorná krása. Ona je „človek ukrytý v srdci“. Je nežné, milujúce stvorenie obetujúce sa z lásky. Keď chránime ženu pred zneuctením, chránime jej ženskosť a bohatstvo jej vnútorného sveta. Pre ozdravenie spoločnosti by mali byť zakázané médiá propagujúce erotiku. Mala by sa vytvoriť kultúra čistoty, v ktorej sa žena necíti ohrozovaná, lacná a vnímaná ako predmet sexuálneho uspokojenia. Iba v prostredí čistoty sa cíti v bezpečí, vzácna, krásna, prirodzene milovaná. Treba chrániť deťom nevinnosť a vytvoriť pre mládež zdravé programy podporujúce čistotu. To je najlepšie, čo môže urobiť spoločnosť proti sexuálnemu násiliu.

 

Zápas o čistotu sa netýka iba prípadov sexuálneho násilia. Mnohí čelia pokušeniu nezriadeného sexuálneho života a neraz mu nedokážu odolať. Vie svedectvo Anny Kolesárovej pomôcť aj im?

Svedectvo mučeníčky čistoty Anny Kolesárovej pomohlo mnohým mladým vrátiť sa na cestu čistoty, ak zblúdili alebo zlyhali. Nechali ťažkú minulosť a začali nový život. Je až neuveriteľné, ako sa mladí na tomto mieste otvárajú a túžia urobiť veľké rozhodnutie. Anka bola radikálna v boji o čistotu a mladí ju nasledujú. Myslia to so svojím životom vážne a sú ochotní urobiť všetko, aby sa stali slobodnými. Na jej príhovor mnohí prijali uzdravenie a začali krásny čistý život. Pri nej si mladí posilňujú čistotu a utvrdzujú sa v rozhodnutí zachovať si ju až do manželstva a potom žiť aj manželskú čistotu. Vzniklo hnutie za čisté vzťahy, hnutie čistých sŕdc. V Kaplnke Božej múdrosti v Domčeku máme knihy s názvom Rozhodli sme sa pre čisté srdce, kde je doteraz zapísaných asi 1 500 mladých. Sobášime krásne čisté vzťahy. Mladí sa tešia čistým vzťahom a čistej manželskej láske. Majú svedectvo čistoty pre svoje deti a pre ďalšie generácie. Vďaka Anke byť čistým dnes znamená byť štýlovým. Stále viac mladých kráča proti prúdu tejto doby. Nechcú žiť nečisto, nechcú mať porušenú psychohygienu intímneho života, nechcú byť zranení minulosťou. Chcú byť iní, chcú byť šťastní, chcú byť čistí. Uvedomujú si, akí sú vzácni a jedineční. Povzbudzujeme mladých, aby sa modlili za svoju čistotu. Povzbudzujeme rodičov a starých rodičov, aby sa modlili za svoje deti a vnúčatá, aby prosili aj na príhovor mučeníčky čistoty Anky Kolesárovej. Anka je patrónkou čistých vzťahov a všetkých rodín, ktoré ju prosia o pomoc. Máme mnohé svedectvá o uzdravení z minulosti, o dobrom ovocí čistých vzťahov, o upokojení rodinných problémov… 

 

Do Vysokej nad Uhom už roky prichádzajú mladí na Púte zrelosti a na Púte radosti. K čomu ich inšpiruje odkaz miestnej rodáčky?

Anka zomrela pre čistotu dievčaťa a tým dala najavo, že je to niečo pekné, hodné úcty a ochrany. Dievčenská nevinnosť je krásou jej vnútorného sveta. Žena, ktorá si ju chce chrániť, tak chráni seba ako dar manželovi a deťom. Jej intímny svet buduje intimitu všetkých.

Dievčenská cudnosť má tri úlohy:

1. Podporuje sebaúctu a chráni pred zneužitím.

2. Vedie chlapca k láske. Učí ho, ako by mal správny chlapec milovať dievča.

3. Cudnosť dievčaťa pomáha chlapcovi dozrieť na muža. Tým, že sa chlapec učí sebaovládaniu, pestuje v sebe sexuálnu zdržanlivosť. Vtedy v ňom mocnie vnútorný človek. Stane sa vnútorne silným, aby vedel byť zodpovedný a po celý život chránil a miloval manželku a deti.

Cudnosť majú dievčatá. Chlapci čerpajú z tohto ich daru úctu k žene a motiváciu byť správnym mužom. Cudnosť spôsobuje, že chlapec žasne nad vnútornou krásou dievčaťa a tá v ňom prebúdza túžbu navždy ju chrániť. Je to nástroj na výchovu chlapcov. Anka Kolesárová ako mladé šestnásťročné dievča svojím svedectvom upriamila pozornosť na cudnosť dievčaťa, ktorá je liekom pre svet mužov.

 

Nájdu mladí pri hrobe Anny Kolesárovej odpoveď na to, prečo je dôležité zachovávať predmanželskú čistotu, aj keď sa majú radi a plánujú spoločnú budúcnosť?

Keď je vzťah čistý, Boh ho žehná. Zdržanlivosťou sa učia mladí ozajstnej čistej láske. Pestujú vzájomnú úctu a vzájomnú dôveru, chránia si čistotu ako najkrajší svadobný dar. „Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab, nijaká protihodnota sa nevyrovná zdržanlivej duši. Ako osvieti ranné slnko svet z Božích výšin, tak je ozdobou pre dom pôvab dobrej ženy“ (Sir 26, 19 – 21). Najcennejším darom je človek s vnútornými hodnotami. Dôkazom vzájomnej lásky dvoch mladých ľudí je to, že sa zachovajú čistí jeden pre druhého, aby slávnostne spečatili svoju lásku posvätným manželským darovaním sa. S Božou pomocou sa všetko dá zvládnuť. Čistota mladého človeka je znakom vernosti budúcemu životnému partnerovi. Tí, ktorí zlyhali a úprimne si priznali, že to nie je dobré, začali odznova. Zriekli sa hriešnej minulosti a poprosili o odpustenie budúceho životného partnera. Aj keď minulosť niekedy prenasleduje, treba ju prijať a s vierou odovzdať Bohu. Treba prejaviť ľútosť nad spáchaným zlom a neupadnúť do sebaľútosti. Znovuzrodený človek si vie priznať chybu, prijať z nej poučenie do svojho života a nechce už žiť ako predtým, preto robí hrubú čiaru za minulosťou a začína nový radostný život v pravde, pokoji a láske.