Editoriál 21/2022

Milí čitatelia, v tomto čísle Katolíckych novín sa venujeme ťažkej a bolestnej téme. Pre mnohých bude náročná, lebo sa ich osobne dotýka.
Martina Grochálová 24.05.2022
Editoriál 21/2022

V iných vyburcuje hnev, lebo ju budú považovať za útok na Cirkev. Ďalší spozornejú, pretože sa s ňou doteraz nestretli a netušili, že niečo podobné sa môže diať aj v ich okolí či nebodaj farnosti.

Niektorých možno podnieti, aby sa zverili so svojou skúsenosťou, hoci doteraz nenašli odvahu. A v niekom azda pohne svedomím, aby prehodnotil svoje skutky, rozhodnutia, život.

Ak otvárame tému sexuálneho zneužívania, ale aj zneužívania autority a moci v Cirkvi, v nijakom prípade tým nechceme zmeniť náš a váš týždenník na bulvárny plátok. Práve naopak, v duchu slov i skutkov pápeža Františka to činíme z lásky ku Kristovej neveste.

Svätý Otec neúnavne povzbudzuje „biskupov i rehoľných predstavených, nech naďalej vynakladajú všetko úsilie nato, aby sa podobné tragédie neopakovali“.

Zároveň to robíme v mene tých, ktorí osobne prežili bolesť zneužívania a nedokážu o tom hovoriť, alebo ktorí sa so svojou trpkou skúsenosťou podelili, no pocítili odmietnutie či dokonca útok.

S dôverou sme sa obrátili na odborníkov, cirkevných právnikov a psychológov, ktorí osudy obetí sexuálneho zneužívania i hĺbku celého problému poznajú oobne. Prinášame aj pohnutý príbeh muža, ktorý v detstve a mladosti prežil bolesť zneužívania, no dokázal sa s touto traumou vyrovnať a predovšetkým odpustiť.

Nechceme jatriť rany. Radi by sme však prispeli k očisťovaniu Cirkvi aj v týchto neľahkých otázkach. Pretože umývať si ruky nestačí. Nutné je roztrhnúť si a očistiť srdce.