Ján Lauko 09.07.2019

Editoriál 28/2019

Svätý Benedikt z Nursie sa v období rozkladu Rímskej ríše svojím úsilím pričinil o úsvit novej éry v Európe. Medzi ľuďmi, ktorí sa líšili etnikom, jazykom či kultúrou, upevnil duchovnú jednotu. Európania pochopili, že napriek rozdielnostiam tvoria jeden Boží ľud.
Editoriál 28/2019
Zuzana Artimová 09.07.2019

Editoriál 27/2019

Rok čo rok ma neprestávajú fascinovať desaťtisíce Slovákov, ktorí sa so začiatkom prázdnin nevyberú ležať na pláž a plávať v mori, ale obujú si pohodlnú obuv, zbalia najnutnejšie veci vrátane modlitebnej knižky a ruženca a vydajú sa na púť.
Editoriál 27/2019
Igor Hanko 25.06.2019

Editoriál 26/2019

„K Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je ľudí, lebo v rámci rovnakej viery je cesta každého človeka celkom osobná,“ vyjadril sa raz pápež Benedikt XVI. Milí čitatelia, počas letných mesiacov radi cestujete, putujete na posvätné miesta, ale častejšie si sadnete i k zaujímavej knihe. Všetko sú to spôsoby, akými môžeme objavovať Božiu prítomnosť v našom živote. 
Editoriál 26/2019
Ján Lauko 18.06.2019

Editoriál 25/2019

Jún by sme mohli nazvať aj mesiacom mladých. Hneď v prvý deň tohto mesiaca si každoročne pripomíname Deň detí. Na konci mesiaca zasa mladí dostávajú ohodnotenie svojho úsilia za uplynulý školský rok v podobne vysvedčení. No a tento rok k udalostiam spojených s mládežou môžeme zaradiť aj vydanie slovenského prekladu exhortácie Christus Vivit (s. 16 – 17).
Editoriál 25/2019
Mária Bilá 11.06.2019

Editoriál 24/2019

Ktovie, koľko kňazov mi už zachránilo život – a to nielen večný. Ako často mi práve slová či svedectvo kňaza vrátili chuť a motiváciu, nádej a radosť, pokoj. Azda až vo večnosti naplno pochopíme význam každej svätej spovede, duchovného rozhovoru, homílie. Už tu na zemi však mnohí z nás cítia, že prítomnosť kňazov skvalitňuje život – a často nielen duchovný.
Editoriál 24/2019