Kde sa berie toľko mladých katolíkov

O pár dní sa mladí stanú centrom pozornosti, v portugalskom Lisabone sa začnú Svetové dni mládeže. Vo svetových médiách budú padať prívlastky ako katolícky Woodstock a mnohé z nich budú prekvapene konštatovať, kde sa toľko mladých katolíkov vôbec berie. Často totiž žijú v presvedčení, že mladý človek dnes nemôže veriť v Boha a určite nie je pri zdravom rozume, keď sa hlási ku Katolíckej cirkvi.
Ľudovít Malík 25.07.2023
Kde sa berie toľko mladých katolíkov

Odhliadnuc od toho, čo píše mainstream, Katolícka cirkev a jej predstavitelia si musia neustále klásť otázku o vzťahu dnešných mladých a viere v Boha. Nejde ani tak o to, aké miesto majú dnešní mladí v Katolíckej cirkvi, lebo je jasné, že významné.

Skôr sa Cirkev musí pýtať, ako im ohlasovať evanjelium v tomto zmenenom svete sociálnych médií; ako ich osloviť. Katolícka univerzita v Čile urobila tento rok sociologický výskum týkajúci sa viery.

 Okrem iných údajov z neho vyplýva, že počet mladých, ktorí sa označujú za „bez vyznania“, po prvý raz prekonal počet tých, ktorí sa hlásia ku katolíkom.

Pri hľadaní príčin sa okrem iného prišlo na to, že sa viera neodovzdáva ani v rodine, ani v kultúre spoločnosti. A pridal sa k nim ešte jeden dôležitý bod: v dnešnej spoločnosti, keď sa všetko meria na základe toho, či je to pre mňa výhodné alebo nie, mladí nestretli uveriteľných svedkov viery, ktorí sa vedia obetovať a ktorých by mohli nasledovať.

Áno, mladí sa dokážu nadchnúť, dokážu veľa prekonať, no potrebujú vidieť svedkov, ktorých život ukazuje, že to aj dnes v čase sociálnych médií a života na skúšku, má zmysel.