Nenávisť nás nezachráni

Rok 2020 sme uzavreli s koronavírusom a aj na začiatku nového roka nás táto infekčná choroba stále sprevádza; a minimálne niekoľko mesiacov ešte bude. Určite ste si všimli, že to vyvoláva rozličné reakcie v celej našej spoločnosti - od rodín cez firmy po vládu.
Ľudovít Malík 05.01.2021
Nenávisť nás nezachráni

Mohli by sme to prirovnať k situácii, keď niekomu diagnostikujú rakovinu. Ako prvé je, že človek diagnózu neguje, nasleduje agresia, potom vyjednávanie, depresia a zmierenie.

Keď si to premietneme na koronavírus, v akom štádiu sa nachádzame? Pravdepodobne niekde medzi agresiou a vyjednávaním.

Avšak keby sme to hodnotili iba podľa statusov a reakcií na sociálnych sieťach, boli by sme v hlbokej agresii. Ľudia obviňujú všetkých naokolo z toho, že si nemôžu robiť, čo chcú. Toľko nenávistných útokov na vládu, na lekárov a na ľudí, ktorí nesúhlasia s naším názorom, sa len tak nevidí.

Je to skutočná stoka, doslova. Neustále sú voči vládnym opatreniam - akékoľvek by boli - výhrady. Učebnicové rozdeľuj a panuj. Ja s mnohými opatreniami nesúhlasím, ale to, čo sa vyvoláva v spoločnosti, nie je nič iné - iba boj o moc. A áno, je to boj o moc po chrbtoch ľudí, ktorí zomreli na COVID-19.

Komu pomáhajú poslanci, ktorí si slobodu zamieňajú s anarchiou a naviac sa označujú za kresťanov? Ako je možné, že s chladnou politickou vypočítavosťou dokážu šíriť polopravdy? Vtedy ich kresťanské svedomie mlčí? Kto ponesie zodpovednosť za obete ľudí, ktorí uverili ich názorom?

Ja nie som ovca, som slobodný, rozmýšľajúci človek, ktorý sa snaží zachovávať piate Božie prikázanie: Nezabiješ. A práve zachovávanie Božích príkazov je ochranou pred tým, aby sa z nás stali vlci, požierajúci jedni druhých v nenávisti.