Biblia je aj pre nepočujúcich

Slovenská biblická spoločnosť sa od roku 2017 snaží priblížiť evanjeliové posolstvo komunite nepočujúcich formou videonahrávok. V projekte Biblia pre nepočujúcich od decembra pribudli aj dva vianočné príbehy; o zvestovaní Ježišovho narodenia a o Máriinej a Jozefovej ceste do Betlehema.  
09.01.2019
Biblia je aj pre nepočujúcich

Zatiaľ posledné natáčanie prebiehalo v novembri 2018.

Videonahrávky sú podľa autorov projektu pre nepočujúcich oveľa zrozumiteľnejšie ako klasický text. „Oni vedia príbeh prečítať, majú však problém s hlbším porozumením jeho významu,“ vysvetlila projektová manažérka Slovenskej biblickej spoločnosti Katarína Bošková.

Aj preto na webovej stránke www.biblia.sk/pre-nepocujucich a na svojom youtube kanáli ponúkajú zadarmo 11 videonahrávok, ktoré približujú známe biblické príbehy. Zatiaľ je to 7 príbehov z Nového a 4 príbehy zo Starého zákona. 

Bola to úľava aj obohatenie
V jeseni 2018 prekladal projektový tím príbehy z kníh Genezis a Exodus, konktérne o stvorení sveta a muža, o stvorení ženy, o pokušení a páde a napokon o tom, ako Boh povolal Mojžiša.

Katarína Bošková tvrdí, že táto práca bola náročnou najmä pre geografické názvy a mená starozákonných hrdinov, ktorí nie sú nepočujúcim veľmi známi. Pri preklade sa tiež niekedy stretávajú s biblickými pojmami, ku ktorým zatiaľ neexistujú v slovenskom posunkovom jazyku ustálené posunky (napríklad slovo milosrdný).

Podľa Kataríny Boškovej bolo v takých prípadoch nutné podrobne vysvetľovať, čo sa týmito pojmami myslí.

Záber zo stretnutia prekladateľského tímu, ktorý pracoval na projekte.

Záber zo stretnutie prekladateľského tímu. 

„Po príbehoch zo Starého zákona boli vianočné témy pre nás trochu úľavou. Bolo tiež obohacujúce pozerať sa na biblické témy s nepočujúcimi, lebo oni sa na ne dívajú iným spôsobom. Kladú si otázky, ktoré si my možno nekladieme, lebo tie príbehy dobre poznáme a vieme, ako dopadnú. Celý príbeh preletíme rýchlejšie. Oni sa zastavujú nad každým slovom – ako to bolo, ako to vyzeralo, koľko ľudí sa tam nachádzalo,“ zhodnotila Katarína Bošková. 

Živý projekt 
Na samotnej realizácii sa podieľali viacerí odborníci vrátane troch teológov (František Ábel, Marek Vaňuš, Michal Poliak) a tlmočníčky (Katarína Vidová). Veľkým prínosom však bolo zapojenie samotných nepočujúcich (Iris Domancová, Michal Hefty, Barbora Jányová, Linda Svoradová a Roman Vojtechovský).

„Preklad tak tvoria nepočujúci pre nepočujúcich a používajú pritom gramatickú stavbu viet, ktorá je pre nich prirodzená,“ uviedla Katarína Bošková. 


Tvorcovia v projekte plánujú pokračovať. „Ide to pomaly, lebo preklad je veľmi náročný aj tým, že je spojený ešte s overovaním zrozumiteľnosti minimálne v dvoch skupinách nepočujúcich, čiže je to časovo náročné,“ vyjadrila sa za tím projektová manažérka, ktorá tiež tvrdí, že je to živý projekt otvorený na spoluprácu:

„Ešte na jar dokončíme ďalšie príbehy z tejto série. Budeme tak mať sadu, ktorá sa dá použiť na nejakom biblickom vyučovaní, katechéze. V tejto fáze radi nadviažeme hlbšie kontakty s ľuďmi, ktorí pracujú s nepočujúcimi, možno v rôznych spoločenstvách, kde by sa tieto materiály dali dobre využiť.“ 
 

Snímky: archív Slovenskej biblickej spoločnosti, Jozef Petrovič