K hlasu Svätého písma skomponoval hudbu

Skladateľ Lukáš Borzík (44) je autor hudby, ktorá bude sprevádzať audiobibliu. Kompletne načítané Sväté písmo pripravuje pre poslucháčov vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha.
Zuzana Artimová 13.08.2023
K hlasu Svätého písma skomponoval hudbu

Lukáš Borzík sa snažil, aby sa v hudobnom motíve k Piesni piesní prejavila aj naša túžba po Bohu. Snímka: Erika Litváková

VKatedrále sv. Martina v Bratislave sa boli pozrieť na nahrávanie aj Katolícke noviny. Tomuto hudobnému finále predchádzalo niekoľko mesiacov komponovania.

„Všetko chce svoj čas. Približne tri mesiace som o tom v mysli uvažoval. Samotný proces tvorby a inštrumentácie diela trval zhruba mesiac,“ približuje Lukáš Borzík.

„Dielo je skomponované pre komorný orchester. Z každej sekcie som si zvolil niekoľko nástrojov, aby sme obsiahli šírku orchestra. Je tam flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, dvoje huslí, viola a violončelo. Nechýba, samozrejme, kráľovský nástroj organ, ktorý to celé istým spôsobom prepája.“

TRI HUDOBNÉ CELKY

Hudba pre audiobibliu je rozdelená do troch celkov – pre Starý zákon, Nový zákon a osobitne pre Pieseň piesní.

„Pri takomto rozsiahlom diele, ako je kompletne načítané Sväté písmo, nie je možné v krátkom čase vytvoriť hudbu ku každému biblickému úseku, preto je rozdelené do veľkých celkov,“ vysvetľuje skladateľ.

Starý a Nový zákon majú spoločný hudobný motív, ktorý sa prejavuje – tak ako sa pri Svätom písme patrí – v skrytosti.

„Keďže v Starom zákone sa píše o dvanástich kmeňoch Izraela a v Novom zákone sa spomína  dvanásť apoštolov, rozhodol som sa pre dvanásť akordov ako základnú harmonickú tému,“ vysvetľuje Lukáš Borzík.

„V Starom zákone je téma, ktorá je skôr archaická, akordicko-rytmická a istým spôsobom aj výrazovo dramatickejšia.“

Nahrávanie v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Snímka: Erika Litváková

Nový zákon má podľa skladateľa harmónie v krehkejšej podobe, pričom v popredí je melodický hlas.

„Tým myslím melódiu, ktorá má predstavovať nové prisľúbenie prichádzajúce skrze Ježiša Krista. Boh je v Starom zákone tajomný, nepoznáme ho priamo, preto je melódia skrytá. V Novom zákone sa nám sprítomňuje Kristus v tele, preto som vytvoril melódiu, ktorá je akoby jeho hlasom, ktorým sa nám prihovára.“

Lukáš Borzík sa postaral o to, aby hudba mala aj symbolický charakter. „Komplex troch tónov v dvanástich variáciách vytvára jednu harmóniu. Tento nepretržite modulujúci striedavo durový a molový trojzvuk žiariaci v hlavnej a jedinej harmonickej téme predstavuje Najsvätejšiu Trojicu.“

Pieseň piesní charakterizuje samostatná téma, teda jedna skladba vo viacerých inštrumentáciách.

„Jednotlivé orchestrálne podoby budú vyjadrovať hĺbku erotickej lásky, ktorú Šalamún predstavuje v Piesni piesní. Na túto lásku však nadväzuje úplne iná láska, ktorú má k nám nebeský Otec. Boh túži po každom z nás. Snažil som sa, aby sa v tomto hudobnom motíve prejavila aj naša túžba po Bohu.“

NEKONEČNÝ PRÍBEH V BIBLII

Sväté písmo je pre Lukáša Borzíka absolútna konštanta. „Keď som bol dieťa, videl som film Nekonečný príbeh (1984). Veľmi sa mi páčilo, ako sa malý chlapec Bastian pri čítaní knihy stával súčasťou jej deja. Literárne postavy boli odrazu skutočné.“

Vtedy však ešte netušil, že kniha nekonečného príbehu naozaj existuje. „Starý a Nový zákon predstavuje knihu môjho vlastného života. V istom zmysle sa môj osud premieta v každej biblickej postave. Čím som starší, tým viac vnímam, akým jedinečným spôsobom je každá biblická postava úzko spojená nielen so mnou, ale aj s nami všetkými. Keď načúvam hlasu Svätého písma, cítim, že môj život v kontexte Božieho slova nadobúda najhlbší zmysel.“