Knižné poklady, ktoré sa oplatí mať

Spolok svätého Vojtecha ponúkol čitateľom v rokoch 2019 – 2023 mnoho pútavých a podnetných publikácií. Vyberáme aspoň tie, ktoré sa pre ich duchovnú a knižnú hodnotu oplatí mať a čerpať z nich.
Zuzana Artimová 20.04.2023
Knižné poklady, ktoré sa oplatí mať

V ponuke SSV nájdete knihy s náboženskou tematikou i klenoty svetovej literatúry. Snímka: Erika Litváková

FAUST, BOŽSKÁ KOMÉDIA, DON QUIJOTE

Len rok po novom vydaní Goetheho Fausta (2018) predstavil Spolok svätého Vojtecha v bratislavskom Mirbachovom paláci svoje hlavné dielo roka 2019.

Nové vydanie Božskej komédie Dante Alighieriho vyšlo v slovenčine vôbec prvýkrát v jednom zväzku. Túto knihu povýšil svojimi ilustráciami na skvost akademický maliar Miroslav Cipár.

„Božská komédia je fundament, na ktorom už sedem storočí stavia talianska i svetová literatúra a kultúra, a naďalej inšpiruje umelcov, aby odkrývali jej skryté odkazy. Učí nás, že sme aktérmi svojho života a vždy je šanca nato, aby sa zlé veci zmenili na dobré,“ povedal pri uvedení diela riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

Trilógiu veľdiel svetovej literatúry uzavrelo v roku 2021 nové vydanie románu Miguela de Cervantesa Saavedru Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.

„Po odovzdaní krásnych a opäť jedinečných ilustrácií s nanovo poňatou cipárovskou čiarou nikto z nás netušil, že sa maestro vydania diela nedožije. Miroslav Cipár nás opustil 8. novembra 2021, teda v čase, keď bola kniha práve v tlači. A tak je publikácia holdom pracovitému, skromnému a výnimočnému umelcovi, ktorý nás svojím veľkolepým dielom do poslednej chvíle pobáda premýšľať, rásť, nestagnovať,“ zdôraznil Ivan Šulík.

PÁPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENSKU

Publikácia venovaná návšteve Svätého Otca na Slovensku od 12. do 15. septembra 2021 zachytáva atmosféru vzácnych dní podmanivými reportážnymi snímkami štyridsiatich domácich i zahraničných fotografov.

Prináša tiež kompletný program, príhovory, svedectvá, zaujímavosti, no predovšetkým nadčasový odkaz pápeža Františka Slovákom i svetu. Kniha sa dá kúpiť aj s cédečkom s príhovormi, ktoré načítal Ján Gallovič.

„Osobité okolnosti, ktoré sme prežívali, zostávajú zázrakom, milosťou pre Cirkev na Slovensku i pre celú našu krajinu. Stále sa mi zdá, akoby nie my sme pápežovi, ale pápež nám ukázal Slovensko,“ uviedol pri vydaní publikácie kňaz Ivan Ružička, hlavný koordinátor návštevy.

„Preto vziať do rúk knihu Pápež František na Slovensku je pre mňa ako vziať do rúk rodinný album. Fotky, tváre, označené miesta ožívajú v príbehu s osobným prepojením. Osviežuje sa mi nielen pamäť, ale i srdce.“

Sväté písmo je kniha, o ktorej nikdy nemôžeme povedať, že sme ju dočítali. Ako kresťania by sme ju ani nemali odkladať.

RODINNÁ BIBLIA, NOVÝ ZÁKON

Spolok svätého Vojtecha mal v roku 2020 dvojnásobnú príležitosť na vydanie Svätého písma.

Bol to rok, v ktorom spolok slávil 150 rokov založenia, a bol to aj Rok Božieho slova. „Sväté písmo je kniha, o ktorej nikdy nemôžeme povedať, že sme ju dočítali. Ako kresťania by sme ju ani nemali odkladať, pretože je večným slovom, ktoré sa v Ježišovi Kristovi stalo človekom. Čítať Sväté písmo znamená stretnúť sa so živým Ježišom Kristom,“ vysvetlil riaditeľ Spolku Ivan Šulík.

Nový zákon vyšiel v praktickom strednom formáte s úvodmi k jednotlivým knihám a poznámkami biblistu Jozefa Heribana.

V roku 2020 Spolok svätého Vojtecha obohatil knižný trh aj ilustrovaným vydaním Rodinnej Biblie s podtitulom Biblické príbehy, meditácie a modlitby na každý deň.

Text je rozvrhnutý na 365 dní v roku a ilustrácie pomáhajú kráčať po ceste viery rodičom spolu s deťmi.

„Čo tak večer pripraviť sviečku, pohár čistej vody a kúsok plátna, na ktoré sa položí Biblia? Sprava k nej dať nožík, zľava vidličku, a keď si posadáme okolo, otvoríme ju, kde sme včera prestali, a znova kúsok po kúsku odkrojíme pre všetkých z Božieho slova, na sýtenie ktorým nás naliehavo povzbudzuje aj pápež František,“ radí odborníčka v oblasti biblických vied Dagmar Kráľová.

RÍMSKY MISÁL

Nový Rímsky misál v slovenčine, zrodený z pokoncilovej liturgickej reformy, vytlačili v blízkosti mesta Trident.

Práve tam sa v 16. storočí konal 19. ekumenický koncil. Tamojšia rodinná tlačiareň má vyše 120-ročné skúsenosti s výrobou kníh vrátane liturgických.

Rímsky misál sa ako liturgická kniha používa každý deň, preto obsahuje detaily, ktoré uľahčujú jej používanie a predlžujú životnosť.

V slovenskom vydaní má 1 672 strán a na lepšiu orientáciu v rozsiahlej publikácii slúžia lacetky aj bočné záložky nalepené na konkrétnych stranách. Napríklad tam, kde kňaz nájde jednotlivé eucharistické modlitby či niektoré obrady.

V slovenskom vydaní je ich 29 a všetky sa do každej knihy, podobne ako lacetky, lepili ručne. Takže si každý výtlačok misála vyžadoval osobitnú starostlivosť.

LAMPÁŠIK

Obrázková modlitebná knižka Lampášik je určená pre deti do osem rokov.

Kým ešte dieťa nevie čítať, stane sa preň prvou modlitebnou knižkou a obrázkovým katechizmom.

Vďaka krátkym rýmovaným modlitbám spisovateľa a prekladateľa Martina Kubuša a milým kresbám ilustrátora Juraja Martišku si najmenší čitatelia postupne osvoja základné modlitby a pravdy.

Novinárka a spisovateľka Martina Jokelová Ťuchová hovorí: „Dve veci o modlitbe som sa naučila pri našich šiestich deťoch. Prvá, že modlitba nepočká. Nemôžem čakať na čas, keď bude každé dieťa pokojné, všetci na svojom mieste – a ja ako tip-top mama rozhodnem, že nastala idylka posvätnej chvíle a môžeme sa prežehnať. Áno, prihodí sa občas aj to, ale ak by som mala čakať na tento ideál, tak sa modlíme pár ráz za sezónu.“

Vďaka modlitebnej knižke Lampášik môžu podľa spisovateľky rodičia spolu s deťmi rozsvecovať všedné okamihy.

„Môžeme sa učiť modliť tu a teraz – nielen ráno, večer, ale aj pred internetom, po učení, pri pozorovaní domáceho zvieratka či pri návšteve starkých. A potom v tichu načúvať, čo Boh s láskou hovorí.“

IVAN KŇAZE ST.: NA CHVÁLU STVORITEĽA

Kniha prináša pôsobivé fotografie slovenskej fauny a flóry. Autorom záberov je Ivan Kňaze starší, zanietený ornitológ, spisovateľ a fotograf prírody.

Snímky dopĺňajú myšlienky pápeža Františka z encykliky Laudato si’ o starostlivosti o náš spoločný domov a mieste človeka v ňom.

„Pred našimi očami plynie na stranách publikácie príbeh – film lesa, jazera, neba s operencami či mikrosveta pod lístím – a nedá sa ubrániť úžasu. Pápežove myšlienky sú pozvaním k hlbšiemu rozjímaniu nad obrazmi fauny a flóry i realitou okolo nás v kontexte Božieho pohľadu,“ vysvetľuje Martina Jokelová Ťuchová, ktorá knihu redakčne pripravovala.

SÉRIA JEZULIATKO

Po mimoriadne úspešnej publikácii Jezuliatko prichádza, ktorú nitriansky biskup Viliam Judák pripravil na Advent a Vianoce 2018, ponúkol v roku 2019 čitateľom nezávislé pokračovanie adventných a vianočných príbehov Jezuliatko opäť prichádza.

V prvej časti knihy s názvom Putovanie adventným a vianočným časom ponúka čitateľovi každodenné meditácie od prvého adventného dňa až do Krstu Pána 12. januára.

Druhá časť Pri jasličkách prináša prekrásne vianočné príbehy, ktoré čitateľa jemne vtiahnu do tajuplnej a čarovnej atmosféry Vianoc.

V roku 2020 biskup Judák priniesol čitateľom ďalšiu sériu zamyslení a príbehov na potechu srdca i duše v predvianočnom čase. Kniha má názov Jezuliatko medzi nami.

Prvá časť knihy s názvom Kalendárium predstavuje na každý deň Adventu jednu z významných postáv Svätého písma, pri ktorých autor poukazuje na ich úzku spätosť s týmto obdobím.

Druhú časť knihy tvoria dojemné vianočné príbehy, ktoré v každej rodine navodia pravú vianočnú atmosféru.

Kniha biskupa Viliama Judáka Putovanie k zázraku Veľkej noci (vyšla v roku 2021) je pozvanie na prežitie Pôstneho obdobia s radosťou a otvoreným srdcom pre Ježiša.

Kniha má dve časti: v Kalendáriu (od Popolcovej stredy po Veľkonočnú nedeľu) sú originálne podnety na každodennú meditáciu.

V druhej časti autor ponúka netradičný pohľad na postavy, ktoré zohrali úlohu pri udalostiach Veľkej noci.

V roku 2022 uzrela svetlo sveta publikácia K Jezuliatku so svätožiarou. Na stránkach štvrtej knihy z adventnej série priniesol biskup Judák životopisné črty svätých, doplnené príbehmi a legendami z rôznych krajín, spojené s hlbokou atmosférou Adventu a Vianoc.

PETER SEEWALD: BENEDIKT XVI. ŽIVOT

Spisovateľ a novinár Peter Seewald je považovaný za jedného z najlepších odborníkov na pápeža Benedikta XVI.

Jeho najnovšia publikácia mapuje životné míľniky Josepha Ratzingera i celú epochu dejín. Ponúka desiatky výpovedí svedkov, priateľov, kolegov, teológov, historikov a mediálnych expertov.

Autor tiež analyzuje príčiny Benediktovho odstúpenia z pápežského úradu, odchod do ústrania i predchádzajúce aféry.

„Hoci by hrúbka vyše tisícstranovej knihy mohla čitateľa vyľakať, jej obsah podaný autentickým, priam inscenačným štýlom, si ho určite získa a pritiahne,“ približuje novinku Spolku svätého Vojtecha riaditeľ Ivan Šulík.

Prvá a druhá časť knihy mapuje detstvo a mladosť Josepha Ratzingera, tretia časť sa venuje Druhému vatikánskemu koncilu, „ktorému dal Ratzinger ako nadšený teológ nové smerovanie a následne ho celý život obraňoval, pretože koncilové výsledky mnohí pochopili nesprávne alebo ich dokonca zneužili“, vysvetľuje Ivan Šulík.

Štvrtá časť sa zameriava na jeho pedagogickú, vedeckú, edičnú a prednáškovú činnosť na rozličných nemeckých univerzitách.

„Predposledná časť sa odohráva prevažne v Ríme, kde Joseph Ratzinger pôsobil ako prefekt Kongregácie pre náuku viery v hlbokom priateľstve s Jánom Pavlom II.

Záver publikácie tvorí takmer osemročný pontifikát Benedikta XVI. – plný udalostí, napätia a nepokojov, ktoré prekvapujú i zarážajú. Nesmierne pútavá kniha nám umožňuje spoznať Benedikta XVI. ako človeka jednoduchého a trpezlivého, ktorý sa celý život zameriaval na podstatu,“ odporúča na záver riaditeľ spolku.