Mosadz, sklo a živý Boh uprostred

Vo februári sa v Taliansku konala výstava sakrálneho umenia Koine expo. Slovensku priniesla neopísateľný úspech a radosť. Kurátori ocenili monštranciu s názvom Slnko medzi oblakmi, ktorej autorom je Marek Husovský. Bola vybratá ako jedna z piatich ukážkových trendov sakrálneho umenia v kategórii liturgické nádoby po Druhom vatikánskom koncile.

Lenka Horáková 11.05.2023
Mosadz, sklo a živý Boh uprostred

Marek Husovský pri monštrancii Slnko medzi oblakmi. Snímka: archív -MH-

Marek Husovský je umelecký zlatník.

Pri svojej práci nepoužíva žiadne stroje ani nič neodlieva.

Celá tvorba prechádza priamo cez jeho ruky a každý kúsok je originál.

Hovorí, že Boh si ho pritiahol a ponúkol mu výzvy, ktoré vníma ako zázrak.

A tak jeho meno nie je na cirkevnom poli úplne neznáme.

V roku 2018 dostal príležitosť vytvoriť relikviár pre blahoslavenú Annu Kolesárovú, čo pokladá za nádherný zážitok.

Keď o tri roky neskôr pápež František ohlásil svoju návštevu na Slovensku, oslovili ho, aby pre neho zhotovil dary: kalich a paténu.

Jeho práca tak začala nadobúdať nový rozmer: duchovný.

A ten ostal v popredí aj teraz, keď sa rozhodol vytvoriť monštranciu.

 

Splnená túžba

O vyhotovení monštrancie zlatník sníval už dlho.

Táto túžba sa zrodila v jednu konkrétnu noc na adorácii.

„Všade bolo ticho a tma, len zopár mladých ľudí v malom kostolíku.

Bol som už dosť unavený, no niečo ma tam stále držalo.

Premýšľal som o danom dni.

Môj zrak sa opakovane upieral na oltár, kde bola vystavená Oltárna sviatosť.

A už vtedy ma zaujalo, ako je monštrancia vyrobená,“ spomína na udalosť spred pár rokov.

„Keď som už monštranciu celú preskúmal, opýtal som sa Boha, čo budeme skúmať teraz.

Vnímal som, ako mi hovorí: moje krehké, jemné, zranené, ale stále živé srdce.“

Dodáva, že v tú noc vďaka Kristovi v monštrancii pochopil, aký skutočný a živý je Boh. A tak chce dopriať takýto duchovný zážitok aj druhým.

 

Monštrancia pre mladých

Monštrancia z výstavy poputuje do Vysokej nad Uhom a prvýkrát bude vystavená počas slávnostnej svätej omše pri príležitosti 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej.

„Monštrancia je určená najmä mladým,“ vysvetľuje autor, „preto je taká odvážna v dizajne a bohatá v symbolike.

Mladí zažívajú rôzne boje, strácajú sa.

A potom znova nachádzajú cestu k Bohu.

A ja si veľmi želám, aby sa aj cez moje dielo mohol sám Pán dotýkať krehkých a zranených duší mladých ľudí, uzdravovať ich, liečiť a znova pozliepať ich zlomené srdcia.“

 

Živý Boh uprostred

Monštrancia nesie jedinečný názov Slnko medzi oblakmi.

Je vyrobená z mosadze a skla a uprostred nej je živý Boh.

Symbolika tohto sakrálneho skvostu je bohatá a originálna.

Pozornosť ihneď upútajú oblaky, ktoré znázorňujú pozemský svet.

Autor vysvetľuje, že predstavujú bežné životné situácie, v ktorých sa človek nachádza.

Či už sú to rôzne vzťahy, problémy alebo každodenné boje.

Dodáva, že ak sa vo víre toho všetkého dokáže pozrieť hore, zistí, že existuje slnko.

Cíti občas jeho teplo, vníma svetlo a žiaru.

Ale až pri uprenom pohľade smerom k slnku sa mu podarí odhaliť aj cestu k nemu.

„Oblaky sú spojené viacerými ,prútmi‘, lebo ku Kristovi nikto nedôjde sám.

Boh žije vo vzťahoch a túži aj po vzťahu s človekom.

Vychádza mu v ústrety a stretávajú sa na ceste.

Ak človek chce, Boh prichádza. Vždy. Zas a znova,“ hovorí zlatník Marek Husovský.

 

Na snímke je ocenená monštrancia Slnko medzi oblakmi. Snímka: archív -MH-

 

On všetkému rozumie

Dobrému pozorovateľovi určite neujdú tri lúče.

Tie symbolizujú Najsvätejšiu Trojicu.

Slnko predstavuje Boha.

Je uprostred oblakov, je centrom diania.

On rozumie všetkému, čo človek prežíva.

„Veď aj Ježiš bol skutočný človek.

Kráčal po našich cestách, prežíval rovnaké vzťahy ako my.

Ale jeho pohľad bol stále uprený hore,“ dodáva.

V spodnej časti monštrancie sa nachádza kľúč.

Ten je vyhotovený zo „žíl“.

Jeho symbolika je prepojená s treťou božskou osobou.

Predstavuje Boha, ktorý má moc vliať svoje milosti skrze Ducha Svätého priamo do srdca človeka.

On môže premeniť a ťahať ľudské srdce k slnku, ktorým je on sám.

Silu symboliky vie Marek vložiť do každého umelecko-religiózneho predmetu, ktorý vytvorí.

Ako sám vyznáva, tvorbu náboženských predmetov považuje za svoju najvznešenejšiu misiu.

„Napĺňa moje srdce a každý deň ma teší pri objavovaní krásy Boha.“

Lenka Piatrov Horáková