Odporúčame: S Annou

Je to už rok, čo bola 1. septembra blahorečená Anna Kolesárová. Život prvej blahoslavenej slovenskej laičky si môžeme pripomenúť aj cez knižný príbeh o nej. 
Mária Bilá 31.08.2019
Odporúčame: S Annou

Annin príbeh je stále populárnejší. Ilustračná snímka: Radoslav Matejov

O tejto mučeníčke čistoty vznikli dva romány – ten druhý na internete či v obchodoch s náboženskou literatúrou zoženiete ťažšie, ak vôbec. Zato v Domčeku, ako sa zvykne nazývať Pastoračné centrum Anny Kolesárovej v jej rodisku, si ho môžete zaobstarač celoročne. Práve ono ho totiž vydalo. 

Pútavo napísané dielko plné dialógov je obsahovo určené skôr mladším čitateľom, čo cítiť nielen na štylistike či úsečných kapitolách, ale (v negatívnom zmysle) aj na určitom dovysvetľovaní, moralizovaní. Podobne ako i pri iných hagiografických dielach, aj tu možno niekomu bude prekážať, že knižná Anna vlastne ani nemá chyby či to, že postavy sú často čierno-biele.

Na druhej strane Jozef Luscoň SDB (autor knihy a rímskokatolícky kňaz) priniesol aj epizódy, ktoré z doterajších spomienok na Annu Kolesárovú neboli známe, respektíve medializované.

Hoci čitateľ predpokladá aj očakáva istú mieru fabulácie, i tak román Blahoslavená Anka. Víťazstvo vnútornej krásy teší určitou autenticitou sprítomnenou najmä nárečím v niektorých dialógoch, opismi klokočovskej púte i dobovými vtipmi. Potešia tiež ilustrácie Zuzany Verbovskej, autorky oficiálneho portrétu Anny Kolesárovej. 

Odporučiť možno i novénu Deväť dní s Ankou. Na ceste k vnútornej kráse od toho istého autora. Stručná, výstižná, praktická. Do rodiny aj spoločenstiev.

Ak sa chcete „zaľúbiť do svätice“, respektíve „švitoriacej dievčiny, ktorá žiari životom, radosťou, jemnosťou a dobrotou“, určite je to dobrá voľba.