Posolstvo mieru a nádeje pre svet

V roku 2020 dostalo Slovensko špeciálnu výnimku uviesť film Fatima do kín ako prvá krajina na svete. Veľkú zásluhu na tom mala MARTINA LIŠKOVÁ, konateľka spoločnosti, ktorá u nás film distribuovala. Rozprávali sme sa spolu o Fatime filmovej i tej skutočnej.
Zuzana Artimová 14.10.2022
Posolstvo mieru a nádeje pre svet

Santosovci: Lúcia Moniz (Maria Rosa), Marco D´Almeida (António) a Stephanie Gil (Lucia) s Martovcami: Alejandra Howard (Hyacinta), Jorge Lamelas (František), Carla Chambel (Olímpia) a Elmano Sancho (Manuel). Snímka: FOXX MEDIA GROUP, s. r. o., Banská Bystrica

Aké spomienky vo vás vyvoláva vaša púť do Fatimy?

Navštívila som ju v roku 2017, na sté výročie zjavení. Z púte mi navždy zostanú v pamäti najmä večerné procesie tisícok ľudí z celého sveta so sviecami v rukách, spojených v modlitbe. Bol to veľmi silný duchovný zážitok. Umocnený tým, že to bol dar od ocka, ako pamiatka na našu maminku. Keď stratíte milovaného blízkeho, bolesť a smútok sú prirodzené. Nesnažila som sa ich prekonať. Učila som sa ich len prijať.

Zverovali ste dušu svojej mamičky Panne Márii Fatimskej?

Maminka bola hlboko veriaci človek. Často spomínala na svoju tetu Máriu, rehoľnú sestru Svätého kríža, mala ju veľmi rada. Ako mladé dievča sa rozhodla ísť cestou kríža a vstúpila do rehole, kde prijala meno sestra Vitalis. Ešte netušila, aké utrpenie a príkorie im vtedajší režim pripraví. Po vykonštruovaných obvineniach a zinscenovanom procese ju spolu s ďalšími sestrami odsúdili na štrnásť rokov väzenia. Maminka často spomínala, aká vyrovnaná, s pokorou niesla svoj kríž a len pevná viera jej pomáhala prežiť toto utrpenie. Rovnako ako našej maminke. Vo Fatime som v modlitbách myslela na obe tieto silné ženy.

Film Fatima je aj o vzťahu dcéry s matkou. Aký ste mali vzťah vy so svojou mamičkou? A aký vzťah máte s nebeskou Matkou?

Vrúcny a nedokonalý. S oboma. Kto poznal našu maminku, vie, že bola láskavý a dobrý človek, pokorný a citlivý, pomohla každému, komu mohla. Ona bola pre mňa dokonalá láska. Ja som bola len nedokonalá dcéra.

Panna Mária sa vo Fatime predstavila ako Kráľovná posvätného ruženca. Patrí ruženec k vašim obľúbeným modlitbám?

Áno, pamätám si dodnes, ako sme sa ho s maminkou spoločne modlili v Marianke.

Výraznou mierou ste sa zaslúžili o to, aby mohol mať film Fatima premiéru práve na Slovensku. Ako sa vám to podarilo?

Keď som zistila, že sa pripravuje nové filmové spracovanie tohto príbehu, veľmi som si priala, aby film mohli vidieť aj diváci na Slovensku. Získať práva pre naše územie trvalo viac ako dva roky. Situáciu s uvedením filmu navyše komplikovala pandémia a pôvodný termín sa niekoľkokrát presúval. Veľké filmové produkcie sú totiž viazané na takzvaný holdback – to znamená, že žiadna krajina nemôže uviesť film do kín skôr ako Spojené štáty americké alebo krajina pôvodu. My sme však napísali list producentom a vysvetlili im, aké nesmierne dôležité je priniesť tento príbeh práve v týchto náročných časoch. Producenti nás vypočuli a Slovensko dostalo špeciálnu výnimku uviesť tento film do kín ako prvá krajina na svete. 

Film u nás zaznamenal obrovský úspech, dodnes je žiadaný a pozeraný. V čom je tajomstvo jeho úspechu?

Po filmárskej stránke je príbeh spracovaný veľmi citlivo a vkusne, má skvelú kameru, pôsobivú hudbu. Nie je len chronologickým zoradením historických faktov, ale aj akousi psychologickou sondou do duše malej Lucie a jej vzťahov s rodinou a okolím.

V čase zjavení ničila svet prvá svetová vojna a španielska chrípka, dnes je to vojnový konflikt na Ukrajine a koronavírus. Do tejto situácie vtedy i teraz znejú výzvy na modlitby za mier. Sú vo filme aj iné naliehavé prepojenia na súčasnosť?

Americký producent James T. Volk sa v istom interview vyjadril, že tento príbeh môže byť univerzálnym mostom medzi ľuďmi akejkoľvek viery. „Nevinnosť troch detí pomohla rozšíriť posolstvo mieru a nádeje celej generácii. Možno to dokáže i dnes.“ Keď sa ohliadneme za uplynulým rokom, vidíme potrebu mieru, vzájomného porozumenia a rešpektu ako skutočne esenciálnu i v dnešných časoch. Preto je posolstvo z Fatimy univerzálne a plné inšpirácie pre divákov všetkých vekových kategórií, rok čo rok.

Prečo by si film mal pozrieť aj neveriaci človek?

Lebo ako to vyjadril režisér Marco Pontecorvo, v tomto filme môžu nájsť aj niečo pre seba, univerzálne posolstvo, „myšlienku, že všetci musíme zmeniť svoje správanie tak, aby sa ukončilo násilie a šialenstvo vojny“.

A o čom je film Fatima pre vás?

Pre mňa je to príbeh o sile viery, o potrebe vrátiť sa k Bohu, o nutnosti zmeny v každom z nás, o posolstve mieru, ale aj o nádeji. Je to príbeh, ktorý je mimoriadne aktuálny práve v dnešnej dobe.