Privítajme novonarodené Božie Dieťa modlitbou

Pozývame vás počas Vianočného obdobia stíšiť sa v súkromnej modlitbe. Možno do nej zakomponujete aj tieto Vianočné litánie.
Katolícke noviny 22.12.2022
Privítajme novonarodené Božie Dieťa modlitbou

Aj nízky a úzky vchod do Baziliky Narodenia Pána v Betleheme nám pripomína, že Božie Dieťa máme privítať v pokore. Snímka: Zuzana Artimová

Vianočné litánie

 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

 

Ježišu, od večnosti splodené Slovo, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Slovo, ktoré sa stalo telom, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, narodený z najčistejšej Panny, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, prisľúbený Mesiáš, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, tvoje narodenie zvestovali anjeli, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, tebe sa klaňali pastieri, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, teba podľa zákona obrezali na ôsmy deň, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, teba obetovali v chráme, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, tvoje narodenie oznámila hviezda pohanom, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, tebe priniesli svätí mudrci svoje dary, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ty si musel utiecť pred Herodesom do Egypta, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, pre teba vyliali svoju krv betlehemské deti, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ty si sa stal synom človeka, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ty si sa narodil v chudobe, aby sme sa my tvojou chudobou obohatili, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ty si prišiel, aby si plnil vôľu nebeského Otca, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ty si prišiel, aby si nám ukázal cestu k spáse, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, náš najláskavejší Spasiteľ, zmiluj sa nad nami.

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Ježišu.

Od každého hriechu, ochraňuj nás, Ježišu.

Od tvojho hnevu, ochraňuj nás, Ježišu.

Od úkladov diabla, ochraňuj nás, Ježišu.

Od večnej smrti, ochraňuj nás, Ježišu.

Od zanedbávania tvojich vnuknutí, ochraňuj nás, Ježišu.

Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia ochraňuj nás, Ježišu.

Pre tvoje narodenie ochraňuj nás, Ježišu.

Pre tvoju obriezku ochraňuj nás, Ježišu.

Pre tvoje obetovanie v chráme ochraňuj nás, Ježišu.

Pre tvoje zjavenie sa pohanom ochraňuj nás, Ježišu.

Pre tvoj útek do Egypta ochraňuj nás, Ježišu.

V deň súdny ochraňuj nás, Ježišu.

My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.

Zľutuj sa, Pane, nad nami, prosíme ťa, vyslyš nás.

Priveď nás k pravému pokániu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Priprav v našich srdciach čistý príbytok pre seba, prosíme ťa, vyslyš nás.

Zachovaj v našich mysliach stálu spomienku na tvoje vtelenie, prosíme ťa, vyslyš nás.

Ochráň nás v milosti Božích detí, prosíme ťa, vyslyš nás.

Vtelený Boží Syn, prosíme ťa, vyslyš nás.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Modlime sa: Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj, aby sme skrze narodenie tvojho jednorodeného Syna oslobodení z otroctva hriechu už tu na zemi okúsili ovocie jeho svätého vtelenia a v nebi mali účasť na jeho nesmrteľnom živote. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj: Litánie. Litánie na verejnú a súkromnú pobožnosť. Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., Trnava 2013. Nihil obstat: Vendelín Pleva.