Skromný a pokorný Ján XXIII.

Ján XXIII. mal byť prechodným pápežom. No poznačil dejiny Cirkvi tak, že jeho pontifikát nemožno prejsť mlčaním. Za milým úsmevom sa skrývala jedinečná inteligencia. Morálnym kompasom mu celý život boli dve slová: poslušnosť a pokoj.
Zuzana Artimová 27.01.2023
Skromný a pokorný Ján XXIII.

JÁN XXIII., vlastným menom Angelo Roncalli, sa narodil 25. novembra 1881 v Sotto il Monte. Hlavou Katolíckej cirkvi bol od 28. októbra 1958 až do svojej smrti 3. júna 1963. Za blahoslaveného ho 3. septembra 2000 vyhlásil pápež Ján Pavol II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pápež František ho kanonizoval 27. apríla 2014. Jeho liturgickú spomienku slávime 11. októbra. Knihu Gunnara Riebsa Skromný a pokorný Ján XXIII. vydal v slovenčine Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2022.

O biografických publikáciách máme všeobecnú predstavu, že sú veľké, hrubé, ťažké, podrobné a na ich sústredené prečítanie si musíme vyhradiť množstvo času. Kniha s názvom Skromný a pokorný Ján XXIII. však nie je ďalší detailný životopis. Je to zbierka vzácnych svedectiev o jednom požehnanom človeku.

Jej výhodou je, že ju môžete začať čítať aj od konca, teda od posledného svedectva, alebo si najprv pozriete archívne fotografie, ktoré vás vtiahnu do atmosféry prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, počas ktorých sa odohrával pontifikát pápeža Jána XXIII.

AKÉ TVORY SÚ SVÄTÍ

„Horlivý laik Gunnar Riebs (* 1960), ktorý zostavil a vydal zbierku krátkych svedectiev o Jánovi XXIII., ma poprosil o krátky úvod k slovenskému vydaniu tejto knihy. Veľmi rád som prijal túto milú úlohu z úcty k usmievajúcemu sa pápežovi, ktorého som ešte osobne poznal,“ napísal v predslove ku knihe kardinál Jozef Tomko (1924 – 2022).

„Kto sa raz odváži prečítať – azda len zo zvedavosti, aké sú to tvory tí svätí – čo len jedno svedectvo, ťažko sa od tých historiek odtrhne. Zachytí ho pápežov úsmev, zmysel pre humor, bystrý úsudok a ľudský záujem o naše životné ťažkosti,“ dodal kardinál Tomko.

ŠŤASTNÁ POVAHA

Kardinál Giovanni Battista Re (* 1934) začína svoje svedectvo slovami: „Keď bol kardinál Roncalli zvolený za pápeža, bol som v Ríme, kde som študoval na Gregoriánskej univerzite, stál som na Námestí svätého Petra a odušu tlieskal, keď sa nový pápež zjavil na balkóne vatikánskej baziliky, aby udelil svoje prvé požehnanie.“

Podľa slov kardinála Re „dobrotu pápeža Jána XXIII. ešte umocňovala jeho šťastná povaha, pokojná a optimistická, dar od prírody, no bola aj výsledkom nepoľavujúceho úsilia a angažovanosti osobných cností nadobudnutých v škole evanjelií a koreniacich vo výchove v lone rodiny“.

Pre celý svet bolo obrovským prekvapením, keď zvolal Druhý vatikánsky koncil. „Bola to spásonosná myšlienka, ktorá poznačila dejiny,“ tvrdí kardinál Re a pripomína morálnu autoritu Jána XXIII., ktorá pomohla odvrátiť hrozbu tretej svetovej vojny počas kubánskej krízy v roku 1962.

DOBRÝ PÁPEŽ, SVÄTÝ PÁPEŽ

Kardinál Paul Poupard (* 1930) sa podelil o svedectvo „kňaza, ktorý žil v blízkosti Jána XXIII., slúžil mu počas jeho takmer celého pontifikátu a stál pri ňom v priebehu koncilu, rovnako ako aj pri jeho nasledovníkovi“.

Kardinál Poupard kladie otázku: „Ale kto vlastne bol Ján XXIII.?“ A dáva na ňu túto odpoveď: „Niektoré náhodne vybrané útržky novín ho označujú za lombardského sedliaka, ktorý sa stal pápežom; skromného farára z vidieka, ktorému bol celý svet farnosťou; pápeža uzmierenia; pápeža prevratu; pápeža koncilu; prechodného pápeža, ktorý písal dejiny... Prostý rímsky ľud si po jeho smrti aj bez poznania učených písem, ktoré o ňom boli publikované, prisvojil jednoduché, no predsa veľavravné slová, vyjadrujúce jeho hlbokú ľudskú a nadprirodzenú náklonnosť k nemu: ,PapaGiovanni – papa buono – papa santo, pápež Ján – dobrý pápež, svätý pápež.‘“ Kardinál Poupard zdôrazňuje, že jedinečnosť Jána XXIII. spočívala v tom, že „bol úplne ľudským, skutočným Božím mužom na zemi“.

TU SOM

Vo viacerých svedectvách sa nájdu zmienky, ako Ján XXIII. žartoval i na margo svojej korpulentnejšej postavy. A to od chvíle zasadnutia na Petrov stolec.

„Nového pápeža vystrojili do najväčšej z troch bielych sután, vyrobenej ľuďmi, ktorí zrejme nerátali so zvolením kardinála Roncalliho. S humorom, ktorý si táto situácia vyžadovala, povedal: Ecco mi qua, tu som, zabalený, pripravený na dodanie“ – spomína kardinál Poupard.

PASTVA PRE NOVINÁROV

Pápežovi Jánovi XXIII. sa pripisuje množstvo rôznych príhod. Ľudia, ktorí ho poznali a boli mu blízki, ich uvádzajú na pravú mieru. Väčšinu príbehov totiž zažili iné osoby alebo sa odohrali inak.

To však nijako neumenšuje priam nadpozemský nadhľad Jána XXIII. a jeho osobnostnú vyzretosť voňajúcu už na tomto svete príťažlivosťou nebeskej svätosti.

Kardinál Léon-Joseph Suenens (1904 – 1996) píše, že „jeho životný štýl, vtipy a prekvapenia boli od začiatku pastvou pre novinárov. Tí vytvorili obraz Jána XXIII., napoly založený na pravde, napoly na legendách, no nechýbali autentické prvky“.

SMRŤ NIE JE DÔVOD NA PLAČ

„Trpím bolesťami a láskou. Krok za krokom sledujem svoju smrť. Pomaly k nej mierim. No to nie je dôvod na plač. Smrťou sa začína nový život, oslava v Kristovi. Som pripravený odísť, úplne pripravený. Budeme sa naďalej milovať v nebi“ – cituje kardinál Poupard slová Jána XXIII. z roku 1963.

Pri smrteľnej posteli Jána XXIII., ktorý sa narodil pre nebo 3. júna 1963, bol aj jeho osobný tajomník Loris Capovilla (1915 – 2016).

V knihe si môžete prečítať aj rozhovor Gunnara Riebsa s kardinálom Capovillom, ktorý priznáva: „Obdivoval som, ako dokázal okamžite odpúšťať. Jeho tolerantnosť a vyrovnanosť. Bol skutočným mužom.“

Svedectvo Cateriny Capitaniovej

V závere publikácie zaujme svedectvo sestry Cateriny Capitaniovej (1942 – 2010), ktorá sa zázračne uzdravila na príhovor Jána XXIII. Keď čítate jej slová o tom, ako ťažko bola chorá, dojíma vás jej viera a odovzdanosť. „Sestra Caterina, veľa si sa ku mne modlila, mnoho sestier a ľudí sa modlilo, aj tvoje spolusestry, obzvlášť jedna. Tento zázrak vychádza vďaka tomu z môjho srdca. No teraz sa neboj, už ti nič nie je. Si zdravá,“ povedal Ján XXIII. pri svojom zjavení sestre Caterine v roku 1966. A tak aj bolo. Zázrak sa stal. Nielen vďaka tomuto svedectvu sa pri čítaní knihy pristihnete, ako v duchu adresujete k nebu strelnú modlitbu: Svätý Ján XXIII., oroduj za nás.