Som rád, keď moje dielo vedie k prameňu

Výtvarník Ľubo Michalko (35) priznáva, že túži robiť diela, ktoré vedú ľudí k uctievaniu Boha. Jeho výstava keramických obrazov Živá hlina v bratislavskom Dome Quo vadis ma zaujala tlmočením hlbokej symboliky cez konkrétne gestá i abstraktnú kompozíciu.

Radoslav Matejov 05.06.2018
Som rád, keď moje dielo vedie k prameňu

Prešli ste množstvom umeleckých aktivít, ale keramika vás neustále priťahuje...

Po čase hľadania som zistil, že keramika je pre mňa materiál, cez ktorý dokážem vyjadrovať svoje myšlienky a zároveň mi práca v ateliéri prináša vnútorný pokoj. Keramika je materiál s nekonečnými kreatívnymi technologickými možnosťami a tak ma stále znova inšpiruje.

Kedy vo vás dozrel nápad zrealizovať výstavu Živá hlina?

Výstavu som naplánoval približne pred polrokom, keď som dokončoval práce na kaplnke pre Diecézne centrum mládeže a vedel som, že neskôr budem mať viac času na vlastnú tvorbu.

Ako ste sa prepracovali k názvu výstavy?

V Knihe Genezis sa píše, že Boh stvoril človeka z hliny. Do tejto hliny dýchol životodarným dychom a hlina ožila. Teda naše telá sú tou živou hlinou, ktoré, ak sú bez Božieho Ducha, sú bez Života. Vždy ma najviac teší, keď mi niekto povie, že moje dielo ho viedlo k modlitbe - teda k prameňu Živej vody. No a aj preto som výstavu nazval Živá hlina.

Ku ktorému z vystavených obrazov máte osobitý vzťah?

Pred tromi rokmi som prežil osobný návrat strateného syna do Božej, Otcovej náruče. Bolo to po mnohých rokoch na duchovnej púšti a čase odlúčenia od Božej blízkosti, preto je na výstave aj niekoľko diel s témou Otcovho objatia. Táto téma sa pre mňa stala veľmi osobnou.

Skeptici tvrdia o kresťansky orientovanom umení, že sa už nemá kam posunúť...

Kresťanské umenie môže byť pre ľudí tohto sveta nepochopené, podobne, ako aj kresťanská hudba. Vyplýva to z podstaty, pre ktorú vzniká umenie. Dnes si málokto vie predstaviť, že by mohol niekto pracovať pre iný cieľ ako je finančný zisk. A teda ak je zámerom umelca napríklad oslava Boha, je prirodzené, že neveriaci človek nedokáže čítať tento odkaz a môže ho považovať za neaktuálny.

Aký je váš každodenno-umelecký život s rodinou v Kvetoslavove?

V mojej práci je veľmi málo rutiny. Zákazky aj diela sú veľmi rôzne. Niekedy ide o prácu s rukami v hline, inokedy s drevom alebo pracujem pri počítači na technických výkresoch a návrhoch. Máme tri deti v predškolskom veku, do ktorých investujeme takmer všetok voľný čas, čo popri povinnostiach zostane.