ROK MODLITBY (3)

Ahoj, kamaráti!
– Pán Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania odišiel do púšte, kde sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil.
Martina Jokelová Ťuchová 02.03.2024
ROK MODLITBY (3)

ILUSTRÁCIE: ĽUBA SUCHALOVÁ

– Ako mohol tak dlho vydržať? Tebe to nevŕta v hlave, Svetlúšik?
– Bol to Boží Syn, Dobromilka, a zároveň človek! Určite to nebolo jednoduché. A vieme, ako veľmi ho na púšti pokúšal diabol. Tipujem, že silu v tom všetkom mu dávala modlitba – spojenie s nebeským Otcom.
– Modlitba v tichu púšte... To môže posilniť aj nás i našich kamarátov. Odvážite sa ísť s nami na púšť?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.