Mission possible: Každý je schopný misie

Téma ohlasovania v súčasnom svete ho oslovila natoľko, že sa jej naplno venuje aj vo svojom profesionálnom živote. Na základe jeho bohatých skúseností s veriacimi i neveriacimi sa dokonca zrodila príťažlivá kniha s výstižným názvom Mission possible. Rakúšan Otto Neubauer (55) je presvedčený, že podstatou misií je skutočný záujem o človeka.
Martina Grochálová 03.03.2021
Mission possible: Každý je schopný misie

Otto Neubauer (55) je presvedčený, že podstatou misií je skutočný záujem o človeka. Snímka: archív Otta Neubauera

Čo vás inšpirovalo na napísanie knihy Mission possible a pre akých čitateľov je určená?

Po toľkých radostných skúsenostiach z 25 farských misií v novom štýle s komunitou Emanuel, z mestských misií a z nespočetných projektov zameraných na dialóg sme chceli to, čo sme dostali, sprístupniť aj mnohým ďalším ľuďom v Cirkvi.

Čoraz viac sme chápali, že misie nie sú špecialitou niekoľkých jednotlivcov, ale týkajú sa všetkých. Predovšetkým sme sa priamo od ľudí vo farnostiach naučili, aké sú najdôležitejšie otázky a výzvy dnešnej doby. A že posolstvo o bezhraničnej Božej láske môžu ohlasovať všetci – každý svojím spôsobom.

To je neuveriteľne povzbudzujúce! Preto je kniha zameraná na tých, ktorí sú skrátka zvedaví, ako môžu prebiehať nové misie, primerané požiadavkám dnešnej doby. Ako môžem začať rozhovor o viere s neveriacimi.

Kniha však môže byť pomocou aj pre tých, ktorí pracujú vo farnosti alebo niektorom hnutí, prípadne ho vedú, a želajú si viac misijného zápalu či potrebujú praktickú pomoc, aby postavili na nohy konkrétne projekty.

Pretože každý môže dať druhým niečo jedinečné, hovorím tomu: „Každý je schopný misie!“

Akú štruktúru má kniha?

Je to praktická príručka a zároveň celý vzdelávací program, ktorý má priviesť veriacich i neveriacich k dialógu o Bohu a svete. Má jasnú štruktúru s 10 otázkami, 10 odpoveďami, 10 úlohami a mnohými konkrétnymi príkladmi, prostredníctvom ktorých dochádza k premene.

Nevyhnutne som chcel teologicky zrozumiteľným jazykom napísať knihu, ktorá je prehľadne spracovaná s mnohými fotografiami a portrétmi a 50 konkrétnymi príkladmi pozýva konať.

Spoločenstvám, farnostiam a diecézam má kniha slúžiť ako nástroj, s ktorým môžu aj samy pripraviť vzdelávacie podujatie vo farnosti. V každom prípade je vhodná aj ako osobná príručka pre atraktívne a súčasné misie, zahĺbenie sa a inšpiráciu.

Ako kresťania sme všetci povolaní na misiu. V čom vidíte vy osobne svoju vlastnú misiu?

Vďaka nespočetným misijným projektom našej akadémie som „misionársky“ zaangažovaný, a tak sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí majú iný svetonázor. Osobitne mi ležia na srdci mladí a tí, ktorí už nemajú vôbec nijaký vzťah k Cirkvi a viere.

Musím priznať, že v našich misionárskych projektoch zameraných na dialóg som sa musel najskôr pridať k tým „najvzdialenejším“ a „najbiednejším“, aby som sa ich naučil skutočne spoznať a pochopiť ich túžbu, kráčať s nimi po jednej ceste.

Zistil som, aký kľúčový je pre misiu trpezlivý dialóg a verná modlitba príhovoru. Považujem za výstižné, čo pápež Benedikt XVI. označil za prvé a podstatné kroky evanjelizácie v našej súčasnej spoločenskej situácii – aby sme žili tak, že ľudia dokážu akceptovať „túžbu po Bohu, ktorá je v nich skrytá“.

Ste otcom šiestich detí. Ako vníma vašu angažovanosť rodina?

Rodinu zažívam ako veľké šťastie pre misie a skutočný „domov“, kde síce narážam aj na vlastnú biedu, ale zároveň tam zakúšam, že som prijatý a milovaný.

Vďaka Bohu, naša rodina bola vždy doširoka otvoreným domovom, ktorého súčasťou mohli byť mnohí ľudia; aj naši agnostickí priatelia. Zažívame tu málo odmietania, no o to viac zvedavosti, otázok a ustavične novú túžbu po poznaní.

Ide o to, aby sme iným umožnili byť súčasťou nášho života. O nič iné predsa nejde ani pri evanjelizácii. Rodiny sú teda domovom par excellence, najpriamejšie a najautentickejšie miesta Cirkvi, „domáce cirkvi“. Krok za krokom sa tu učím, čo znamená Božia láska, teda byť milovaný bez podmienok.

Čo by ste poradili rodičom, ktorí sa pýtajú, ako majú viesť svoje deti k viere? Ako sa majú stať misionármi svojich detí?

Ponúknem hneď štyri dimenzie, ktoré nám s manželkou pomohli, aby sme deťom dali duchovný domov.

Po prvé, každý deň ďakovať – jeden druhému a Bohu; po druhé, stále sa cvičiť v odpúšťaní a zažívať odpustenie; po tretie, ponúknuť vedomie domova mnohým ďalším ľuďom – učiť sa pohostinnosti; po štvrté, škola slobody, aby sme spoznávali Božie cesty a mohli po nich samostatne kráčať.

Akým spôsobom odporúčate čítať vašu knihu?

Čitateľ sa môže dať viesť krok za krokom 10 kapitolami ako v školskom procese. Po každej kapitole nasleduje konkrétna úloha, ktorá ma vždy novým spôsobom privádza do mojej osobnej reality.

Môžem to robiť sám alebo v skupine vo farnosti. Alebo môžem knihu využiť ako osobnú príručku na listovanie a inšpiráciu. Nachádza sa v nej množstvo príbehov, ako aj konkrétne návody, ako zrealizovať misijný projekt.

OTTO NEUBAUER (55) pochádza z južného Rakúska. V Grazi vyštudoval teológiu a katechetiku.

Po niekoľkých rokoch vyučovania na gymnáziu viedol medzinárodnú misijnú školu komunity Emanuel, ako aj prvé katolícke farské misie novým štýlom zo začiatku 90. rokov 20. storočia v Rakúsku a Nemecku.

V súčasnosti vedie Akadémiu pre dialóg a evanjelizáciu vo Viedni, kde žije so svojou manželkou a šiestimi deťmi.