Mladým

Mária Bilá 12.03.2020

Ako vznikli známe piesne: When you believe

Viacerí si možno pamätajú scénu z animovaného filmu Princ egyptský (The Prince of Egypt, 1998), v ktorej Mojžišova žena Sefora a jeho sestra Miriam (v katolíckom preklade Mária) spievajú v rozhodujúcich chvíľach izraelského národa pieseň When you believe (Keď uveríš). 
Ako vznikli známe piesne: When you believe
Monika Šimoničová 09.03.2020

Hýbme sa s Bibliou (2)

V minulom príspevku sme nasadili latku celkom vysoko. Dali sme si za cieľ vyšplhať sa vyššie či bližšie k Bohu. Trošku spomaľme a nezabúdajme, že svätosť sa dosahuje menšími krôčikmi. Preto sa teraz budeme sústrediť na najstarší pohyb človeka – chôdzu.
Hýbme sa s Bibliou (2)
Mária Bilá 06.03.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (9)

Nepožiadaš manželku svojho blížneho – tak sa u nás ustálilo 9. prikázanie. Pre niektorých je možno duplikátom šiesteho; v skutočnosti má však svoje vlastné nuansy. 
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (9)
Monika Šimoničová 02.03.2020

Hýbme sa s Bibliou (1)

Naše uvažovanie nemôžeme začať iným než postavou Zacheja z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia. Poslúži nám ako odrazový mostík a zároveň predstavuje cieľ nášho hýbania sa, športovania. Hoci sa daná perikopa začína krokmi Ježiša, viac nás bude zaujímať pohyb Zacheja – a jeho šplh.
Hýbme sa s Bibliou (1)
Mária Bilá 28.02.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (8)

Akú moc majú slová. Môžu vzťah zachrániť, ale aj zničiť. Môžu človeka povzniesť, ale aj znechutiť. Roky môžu hriať pri srdci – ale aj ho zlomiť. Jedna z najlepších rád, akú nám Boh do našich vzťahov mohol dať: „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“ (Ex 20, 16).  
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (8)