Mladým

Miroslava Gromanová 11.11.2022

Inšpiratívne príbehy o povolaní

Diecéza Lansing v Spojených štátoch amerických vytvorila inšpiratívny youtubový kanál. Ponúka náboženské vzdelávanie, rozhovory, príbehy, ktoré sú inšpiráciou, ale aj povzbudením po izolácii spôsobenej pandémiou.

Inšpiratívne príbehy o povolaní
Katarína Hajovská 10.11.2022

Slováci u Svätého Otca

Na audiencii členov katolíckeho hnutia Comunione e liberazione u pápeža sa zúčastnili aj Slováci. Stretnutie sa konalo pri príležitosti nedožitých 100. narodenín zakladateľa hnutia Luigiho Giussaniho.
Slováci u Svätého Otca
Miroslava Gromanová 09.11.2022

Rapová pieseň pre hrdinky mesta

Vyberú sa pod Most Lanfranconi, aby ľuďom v núdzi priniesli teplé jedlo, ale aj láskavé slovo a potrebnú pomoc. „Práca s ľuďmi bez domova mi zmenila život. Sú pre mňa veľký dar, či v bežnom, alebo duchovnom živote,“ hovorí riaditeľka platformy Kresťania v meste Gabriela Mihel.
Rapová pieseň pre hrdinky mesta
VN SK 07.11.2022

Argentínski futbalisti u pápeža

Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii futbalistov nízkeho vzrastu - Selección Argentina de Fútbol Talla Baja. Vyzdvihol ich schopnosť napredovať s odvahou a nasadením.

Argentínski futbalisti u pápeža
Miroslava Gromanová 04.11.2022

Ja a ten druhý

Yulia Vintoniv je profesorka na Ukrajinskej katolíckej univerzite. Podarilo sa jej vytvoriť divadelný projekt Ja – ten druhý. Ide o divadelnú iniciatívu, ktorej cieľom je zbližovanie študentov a ľudí so zdravotným postihnutím.

 

Ja a ten druhý