Jana Slováková 27.05.2019

Žil pre ľudí s mentálnym postihnutím

Do večnosti odišiel 7. mája Jean Vanier vo veku 90 rokov. Jeho duchovný odkaz pre tento svet je stále aktuálny.
Žil pre ľudí s mentálnym postihnutím
Elena Gubániová 24.05.2019

V Lučenci sa stretli ctitelia Panny Márie

Diecézne večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia sa uskutočnilo 4. mája vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Lučenci. 

V Lučenci sa stretli ctitelia Panny Márie
Jozef Kudlík 24.05.2019

Rodiny putovali do Beckova

Na sviatok svätého Jozefa, robotníka, sa konal druhý ročník púte rodín z Nového Mesta nad Váhom do Beckova.
Rodiny putovali do Beckova
Ľuboš Tvrdý 23.05.2019

Keď túžime po uznaní platnosti manželstva

Vo všeobecnosti sa konvalidácia chápe ako premena pôvodne neplatného právneho úkonu na platný. V kánonickom práve ide o dodatočné uznanie cirkevne neplatného manželstva. 
Keď túžime po uznaní platnosti manželstva
Milan Novotný 23.05.2019

V Červenom Kláštore otvorili sezónu

V obci Červený Kláštor na konci apríla slávnostnou svätou omšou v Kostole svätého Antona Pustovníka v miestnom kláštore kartuziánov a následnými sprievodnými kultúrno-spoločenskými aktivitami otvorili tohtoročnú turistickú sezónu.
V Červenom Kláštore otvorili sezónu