Zuzana Artimová 07.05.2019

Editoriál 19/2019

„Pre kňazov je počínanie Dobrého pastiera viac ako iba príkladom. Je výzvou na milosrdné zaobchádzanie so všetkými zblúdilými dušami, čo sa strácajú v hmlistom a nepriaznivom čase každý deň,“ píše v rubrike Duchovná obnova košický arcibiskup Bernard Bober (s. 8 – 9).
Editoriál 19/2019
Lenka Kadlčková 06.05.2019

Aj vďaka Katolíckym novinám sú manželia

Niekoľko rokov predtým ako som sa vydala, modlila som sa za budúceho manžela každý deň modlitbu „Pod tvoju ochranu“.   S dôverou som ho zverila do rúk našej nebeskej Matky. 
Aj vďaka Katolíckym novinám sú manželia
Ľudovít Malík 06.05.2019

Starneme

To, že obyvateľstvo Slovenska starne vieme všetci a že počet narodených detí klesá tiež. Po tomto týždni však na základe štatistických údajov môžeme povedať, že sme sa zaradili medzi európske národy s najstarším obyvateľstvom.
Starneme
Peter Klubert, Milan Husár 03.05.2019

Pripomenuli si posviacku diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva

V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva Spišskej diecézy v Spišskej Novej Vsi si na sviatok Božieho milosrdenstva pripomenuli 10. výročie jej posviacky. 
Pripomenuli si posviacku diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva
Mária Bilá 03.05.2019

Kto je najväčší Slovák

Televízna anketa RTVS Najväčší Slovák dospela 1. mája k finále. Jej víťazom sa stal Milan Rastislav Štefánik, v tesnom závese nasledoval Ľudovít Štúr, prvú trojicu uzavrel Anton Strholec. O čom to vlastne vypovedá?
Kto je najväčší Slovák