Ak sa ti zdá, že rozumieš

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME
Martin Kramara 18.11.2022
Ak sa ti zdá, že rozumieš

Ilustračná snímka: unsplash.com/CC/ Jordan Whitfield

Počas prehliadky Beethovenovho múzea v Bonne mladá americká študentka zostala uchvátená pohľadom na piano, na ktorom skladateľ zložil viaceré zo svojich slávnych diel.

Rozhodla sa využiť príležitosť a požiadala strážcu, či by mohla na nástroji niečo zahrať. Svoju prosbu doplnila pozornosťou vo forme bankovky vysokej hodnoty. Dozorca súhlasil a študentka so zatajeným dychom vyťukala úvod Sonáty mesačného svitu.

Keď odchádzala, poznamenala pred strážcom: „Svetoví pianisti, ktorí to tu navštívia, určite túžia zahrať si na tom nástroji, však?“ Ten sa pousmial a potriasol hlavou: „Keď tu bol pred pár rokmi Paderewski, povedal, že nie je hoden, aby sa ho dotkol.“

Koľko ľudí je presvedčených o vlastnej kompetencii. Domnievajú sa, že sa v niečom vyznajú, a pritom od skutočného poznania, citu a vkusu môžu mať ďaleko. Platí to, samozrejme, nielen vo sfére umenia, ale aj v oblasti viery a náboženského poznania. Je možné, aby sa Bohu, zvrchovanému vládcovi, ktosi vysmieval?

Určite nie, mysleli si poprední muži Jeruzalema. A tak sa Kristovi smiali s pocitom, že je to len úbohý človek. Podobne sa správali aj vojaci. Ba pridal sa aj jeden zo zločincov, čo boli s Ježišom ukrižovaní. Mysleli si, že vedia, aký má byť zvrchovaný vládca. Ten predsa nosí korunu! A je vyvýšený nad ostatných!

Vlastne, korunu dali aj Nazaretskému. Aj nad ostatných ho vyvýšili. Ale len ako výsmech. Nechal sa korunovať. A nechal sa vyvýšiť. Dokonca v tejto scéne plnej symbolov a kontrastov s ľudskými predstavami sa nechal aj spoznať.

„Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva,“ znie z úst kajúceho lotra. Známy výrok svätého Augustína „Si comprehendis, non est Deus“ – „Ak rozumieš, tak to nie je Boh“, môžeme poňať práve v duchu tohto evanjelia.

Sestra, brat: pozor, keď nadobúdaš presvedčenie, že už vieš a rozumieš, aby sa ti nestalo, že práve vtedy sa Bohu vysmeješ. On to strpí. No ty premárniš vzácnu príležitosť. Prajem tebe i sebe: nech nám Pán dá srdce pokorné, schopné v rozhodujúcom okamihu prijať takú cennú milosť: spoznať svojho Kráľa.