Dobré slovo

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Igor Hanko 08.07.2020
Dobré slovo

Svetovo uznávaný biblista, zakladateľ biblickej školy École biblique v Jeruzaleme, páter Mária Jozef Lagrange rád spomínal, ako sa začiatkom 20. storočia bratom z jeho dominikánskeho kláštora vo Svätej zemi darilo zožať nevídaný deväťnásobok až dvanásťnásobok zasiatej pšenice.

Podľa slov tohto priekopníka historicko-kritickej exegézy museli byť Ježišovi poslucháči podobenstvom o rozsievačovi udivení. Kristus im rozprával o toľkonásobnej úrode, akú svojimi možnosťami nikdy nedokázali dopestovať. Išlo však o veľkú štedrosť nebeského Otca a účinnosť jeho slova. Boh rozsieva svoje slovo bohatým priehrštím, a to i tam, kde nie je pôda. Aj na cestu, medzi skaly i do tŕnia. Jeho slovo je všadeprítomné v našom živote. 

On je Boh, ktorý k nám hovorí tisícimi spôsobmi, neúnavne; i uprostred sveta, ktorý nás dnes doslova mláti prílišnými informáciami. Náš Boh je jednoducho taký. Je najväčší optimista na tomto svete. Žiaden ľudský hlas nedokáže zasiahnuť hĺbku človeka tak ako slovo Boha. Autor Listu Hebrejom sa delí o svoju osobnú skúsenosť: „Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“ (Hebr 4, 12). 

Boh stvoril človeka na svoj obraz, pretože ho stvoril schopného hovoriť a budovať vzťahy. Aby sa však skutočne podobal na svojho Stvoriteľa, nestačí mať schopnosť hovoriť, ale je potrebné napodobňovať jeho hovorenie. Boh hovorí z toho istého dôvodu, z ktorého tvorí. Obsah a úmysel jeho slov je láska. Odovzdal nám Slovo, ktoré sa stalo telom, aby nám dal večný život a pravdu. Určite je dôležité pýtať sa: Ako nakladám so svojím slovom? 

Svätý Pavol ponúka nám kresťanom toto zlaté pravidlo: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú“ (Ef 4, 29). Dobré slovo je také, ktoré dokáže nájsť dobro na osobe i na jej skutku. A aj keď napomína, neuráža.

Pamätajme si, že zlé slovo je každé, ktoré prejavíme bez lásky. Zvyčajne zraňuje a ponižuje blížneho. Naopak, dobré slovo dáva nádej, a tak umožňuje rast aj uprostred tŕnia či medzi skalami života.