Pán prichádza každú hodinu

Prvá adventná nedeľa - A
Igor Hanko 27.11.2019
Pán prichádza každú hodinu

Ilustračná snímka: ISTOCKPHOTO.COM

Počas návštevy kaplnky v obci Zbrojníky ma zaujal jeden obraz. Vidieť na ňom postavu Panny Márie v modrom plášti a kľačiaceho rímskeho vojaka. Vedľa neho je meč, kopija, štít a prilba. Božia Matka má v ľavej ruke zelenú ratolesť a pravú ruku má na jeho hlave. Vojak sa díva z tmavej jaskyne do slnkom osvetleného zeleného údolia. Je mu ponúknutá nová budúcnosť. Predstavuje ju roľník s radlicou, obrábajúci svoje pole.

Autora maľby oslovilo videnie proroka Izaiáša, ktorým sa liturgicky otvára tohtoročný Advent. Prorok vidí národy oslovené Pánovým slovom, ktoré pretvárajú nástroje vojny na náradie života. Jasne vníma perspektívnu budúcnosť, ktorá sa začína realizovať v prítomnom okamihu. 

Pre život kresťana je dôležité nasmerovanie na druhý príchod Krista - Víťaza nad smrťou. Vtedy sa naplní čas spravodlivosti a pokoja. Kresťanstvo však nie je únik z reality. Nie je to anestetikum, ktoré nám dovolí zabudnúť na prítomné zlo vo vidine budúceho dobra. Kedy nastane oznámený druhý príchod Krista, na ktorý sa Adventom pripravujeme? Konkrétnu hodinu Ježiš neoznamuje ani svojim učeníkom, pretože on prichádza každú hodinu. Dôležitejšie je, aby vedeli, ako sa majú zachovať. Byť ustavične bdelí.

V rovnakom čase pri rovnakej činnosti môže človek podobne ako Noe stavať archu, ktorá zachraňuje, ale môže byť aj zničený potopou. Tak ako dvaja pracujúci ľudia na poli či v mlyne. Jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Všetko závisí od správania sa človeka v prítomnom okamihu. 

Ak archa symbolizuje bezpečnú istotu pre ľudskú rodinu postavenú na Božom slove, ktorú nezničia žiadne mocnosti sveta, tak spomínaný dom v dnešnom úryvku evanjelia môžeme vnímať ako náš osobný život.

Nemusíme tieto obrazy vidieť iba v negatívnom svetle. Deň potopy či moment nečakaného vniknutia zlodeja do domu sa môže stať dňom života. Keď si vysilený prorok Eliáš žiada zomrieť (porov. 1 Kr 19, 4), vďaka Božiemu zásahu sa jeho túžba náhle zmení.

Niekedy stačí jedno stretnutie a náš neriešiteľný problém má riešenie. Práve bdelosť nám má pomôcť, aby sme vnímali Boha - Emanuela, ktorý je stále s nami. Adventná výzva na bdelosť nie je hrozba pred posledným súdom. Je to vrúcne pozvanie, aby sme v bežných dňoch objavovali Pána, ktorý neustále prichádza.