Položí svoj život za priateľov

„Sľúbili sme si lásku...“ spieval náš národ pred 32 rokmi po nežnej revolúcii. A čo vnímame dnes okolo seba? Obrovskú nevraživosť, neporozumenia, súdy, podozrievania, odsudzovania.
Pavol Gavenda 05.05.2021
Položí svoj život za priateľov

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Oproti tomu Ježiš pred svojím nanebovstúpením sa správa k ľuďom ako človek, ktorý sa s nimi lúči. Je plný nežností a citov. Akoby nám hovoril: „Môžete posúdiť lásku, ktorou ma miluje Otec? Ja vás všetkých, nie iba jedného, dvoch alebo skupinku, rovnako milujem tou láskou, ktorou ma miluje Otec!

Že neviete posúdiť túto lásku? Pozrite sa na môj život! Miloval som svoju Matku, aj apoštolov a tých už nenazývam sluhami, ale priateľmi, skláňal som sa k chorým a uzdravoval som ich, rovnako milo som sa správal k hriešnikom, veď nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí.

A aj svoj život dávam nie za seba, ale za vás. Nikdy som si lásku nenechával pre seba. Vždy som sa snažil vytvoriť spoločenstvo, kde by sa každý cítil dobre. Chcel som, aby nikto neostal sám. A tak robte aj vy! Nenechajte svojho syna či dcéru, priateľov či známych osamotených v ich problémoch. Pomáhajte si, milujte sa, ako som vás ja miloval.“

Po našich cestách jazdia státisíce áut. Podľa ich značiek sa dá určiť, nielen z ktorého sú okresu, ale u cudzincov aj štát. Aj my kresťania máme poznávaciu značku, podľa ktorej nás poznáva Boh i ľudia. Nie je to uniforma, zamračená tvár či sklopené oči.

Nie je to modlitebná knižka ani ruženec, ale láska k rodičom, súrodencom i priateľom, ako aj k ľuďom nesympatickým, ba dokonca aj k nepriateľom. Táto požiadavka je naozaj ťažká. Ale myslíte, že nemožná? Poznávacím znakom kresťana je láska, ktorá zjednotí všetkých členov rodiny.

Tieto rodiny vytvoria jednu veľkú rodinu, o ktorej bude platiť: „Hľa, ako sa milujú!“ Potom už nebudeme lásku len sľubovať, ale aj plne prežívať a uskutočňovať.