Predstavy a realita

Tretia adventná nedeľa - A
Igor Hanko 11.12.2019
Predstavy a realita

Ilustračná snímka: ISTOCKPHOTO.COM

Ján, s ktorým sa dnes v evanjeliu stretávame, sa veľmi líši od nebojácneho a hrubého muža vyzývajúceho na pokánie v judskej púšti. Teraz je vo väzení a tuší, že bude popravený.

Celý jeho život mal jediný cieľ. Pripraviť cestu pre Mesiáša. Bol si istý, že ho spoznal uprostred davu kajúcnikov, ktorí prichádzali dať sa pokrstiť. Keď počúva o jeho konaní, je zmätený a pochybujúci. Prezrádza nám to jeho otázka smerujúca ku Kristovi: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?

Mesiáš nenasleduje jeho kroky. Je príliš mäkký. Úplne odlišný od toho, koho čakal Ján a celý Izrael.

Ktosi raz napísal tieto slová: „Žiadal som silu, a dostal som ťažkosti, ktoré ma posilňujú. Žiadal som múdrosť, a dostal som problémy, aby som ich riešil. Žiadal som odvahu, a dostal som prekážky, aby som ich prekonal. Žiadal som lásku, a dostal som ľudí v núdzi, aby som im pomáhal. Nič z toho, čo som žiadal, som nedostal, a predsa som dostal všetko, čo som potreboval.“ 

Boh, našťastie, spĺňa nie naše očakávania, ale svoje prisľúbenia. Vždy je odlišný od toho, ako si ho predstavujeme. Dokonca aj ľudia, ktorí žijú vieru radikálne ako Ján, riskujú vybudovanie obrazu Boha na svoju vlastnú podobu. Príchod Mesiáša, ktorého očakával Ján - a možno aj my – mal byť očividným zlomom v histórii ľudstva. Ježiš však naozaj je Mesiáš.

Kristova odpoveď čakajúcim na Mesiáša je jasná: Spasiteľa sveta môžete stretnúť v dimenzii pomoci maličkým. Nebeské kráľovstvo, ktoré buduje Ježiš, je nový spôsob života, v ktorom posledným tohto sveta patrí najvyššia pozornosť. Ježiš o ňom hovorí ako o horčičnom semiačku, ktoré má schopnosť premeniť sa na veľký strom. Nebude to však zo dňa na deň.

Aby sme boli schopní prijať Božiu logiku, je potrebné opustiť zaužívané schémy. Preto Ježiš v dnešnom evanjeliu blahoslaví tých, ktorí sa nad ním nepohoršia. Ste si istí Bohom? Vezmite evanjelium a proste Ježiša v modlitbe, aby vás privádzal k pravde. Ste plní pochybností? Proste ho o milosť vidieť a počuť veci, ktoré klíčia a rastú v skrytosti.