Martin Kramara 08.07.2022

O postoji k zákonu

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
O postoji k zákonu
Martin Kramara 30.06.2022

Pravá radosť

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Pravá radosť
Martin Kramara 17.06.2022

Všetka múdrosť sveta

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Všetka múdrosť sveta
Martin Kramara 10.06.2022

Perichoresis

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – C
Perichoresis
Martin Kramara 03.06.2022

Bez ducha a s Duchom

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO – C
Bez ducha a s Duchom