Pavol Gavenda 01.09.2021

Hluchým dáva sluch a nemým reč

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období – B
Hluchým dáva sluch a nemým reč
Pavol Gavenda 25.08.2021

Božie prikázania opúšťate

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období - B
Božie prikázania opúšťate
Pavol Gavenda 18.08.2021

Ku komu by sme išli?

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období - B
Ku komu by sme išli?
Pavol Gavenda 04.08.2021

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba

Devätnásta nedeľa v Cezorčnom období – B
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba
Pavol Gavenda 28.07.2021

Kto verí vo mňa, nebude žízniť

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období – B
Kto verí vo mňa, nebude žízniť