Katolícke noviny

Martina Jokelová Ťuchová 13.09.2019

Zoberte si do školy aj Ducha Svätého

Ahoj, kamaráti!

Predstavte si takú zvláštnu vec: Čo by sa stalo, keby kováč nemal oheň? Ako by ukul rytiersku zbroj či nôž na chlieb?
Zoberte si do školy aj Ducha Svätého
Ivan Šipkovský 13.09.2019

V Trakoviciach si pripomenuli troje primície

Nezmazateľným spôsobom sa vpísala do novodobej histórie Trakovíc nedeľa 6. augusta v roku 1939. V tento deň traja rodáci, novokňazi, saleziáni Alojz Žemla, Štefan Krajčovič a Pavol Drgoň spoločne slávili primičnú svätú omšu.
V Trakoviciach si pripomenuli troje primície
Vladimír Sagan 13.09.2019

Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya

Vo farnosti Oslany na hornej Nitre si pripomenuli viaceré osobnosti, udalosti a výročia. Patrila k nim odpustová, ľudovo nazývaná hodová slávnosť patróna miestneho kostola sv. Štefana, uhorského kráľa, a 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci Oslany. 
Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya
Anna Stankayová 13.09.2019

Keď Boh skladá puzzle

Je to ako puzzle. Všetko do seba zapadá. Každá situácia v živote má svoje miesto vo výslednom obraze. Náhody neexistujú. Presvedčila sa o tom mamička, ktorej lekári povedali, že prirodzene neotehotnie.
Keď Boh skladá puzzle
Mária Bilá 12.09.2019

Prečo si nájsť spoločenstvo

Nie je dobre byť človeku samému“ (Gn 2, 18). Notoricky známe slová z Biblie pokojne môžeme aplikovať nie iba v rovine ľúbostných vzťahov, ale napríklad aj priateľstiev. Je možné, že práve v spoločenstve nájdeš tých svojich – a k tomu ešte omnoho viac.   
Prečo si nájsť spoločenstvo