Aj na Nitrianskom hrade sa stretli zasvätení s biskupmi

Rehoľníci a rehoľníčky ďakovali na Nitrianskom hrade za dar zasvätenia.

Tibor Ujlacký 06.02.2023
Aj na Nitrianskom hrade sa stretli zasvätení s biskupmi

Rehoľníci, ktorí pôsobia na území Nitrianskej diecézy, slávili Deň zasväteného života spolu so svojimi biskupmi 4. februára v Nitre. Snímka: Tibor Ujlacký

Pri príležitosti 27. svetového dňa zasväteného života, ktorý Cirkev slávi na sviatok Obetovania Pána, sa 4. februára v Nitre stretla takmer stovka rehoľníkov a rehoľníčok pôsobiacich na území Nitrianskeho biskupstva, aby ďakovali za dar svojho zasvätenia.

Na stretnutie ich pozval nitriansky biskup Viliam Judák, aby im poďakoval za službu v diecéze.

Stretnutie sa začalo svätou omšou v Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom a rehoľnými kňazmi.

Vo svojom príhovore biskup Judák prítomným rehoľníkom a rehoľníčkam, aj tým, ktorí osobne nemohli prísť alebo žijú v klauzúre, adresoval slová vďaky za modlitby a službu v oblasti školstva, zdravotníctva, charity a sociálnej práce.

V kontexte so sviatkom Obetovania Pána biskup Judák uvažoval aj o dare, zmysle a význame ich zasväteného života pre Cirkev.

Povzbudil ich podľa príkladu sv. Simeona a Anny k túžbe po Bohu a zachovávaniu a prehlbovania ich povolania k zasvätenému životu.

Na záver biskup Judák povedal:

„Prajem vám, aby ste aj vy rástli v Božej múdrosti a jeho milosti, aby s vami a prostredníctvom vás vykonal veľké veci, aby vo vašom zasvätenom živote zaznievalo niečo veľké z iného, nadprirodzeného sveta, niečo tajomné mystické a obohacujúce.“

Prítomní rehoľníci a rehoľníčky si pri svätej omši obnovili aj svoje rehoľné sľuby.

Po skončení liturgickej slávnosti program pokračoval v aule Kňazského seminára sv. Gorazda prednáškou sestry vincentky Petry Jedličkovej na tému Radosť verného áno o prežívaní radosti zo zasväteného života, jeho zdokonaľovaní a prehlbovaní.

Nitrianska diecéza si váži prítomnosť členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacich na území biskupstva pre ich aktívne účinkovanie a pomoc v záujme rozvoja duchovného života veriacich, ako aj života celej diecézy v rôznych oblastiach.

Aktuálne v diecéze pôsobí 11 mužských reholí a v nich 52 kňazov a 3 bratia a 17 ženských reholí a v nich 167 sestier a 2 novicky.