Arcibiskup Gallagher o globálnej perspektíve

Solidarita je privilegovaná cesta k mieru – túto myšlienku zdôraznil vo svojom príhovore na konferencii Globsec 29. mája v Bratislave arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi.
TK KBS /Vatican News 01.06.2023
Arcibiskup Gallagher o globálnej perspektíve

Arcibiskup Gallagher vo svojom príhovore 29. mája na bratislavskej konferencii Globsec hovoril najmä o solidarite. Snímka: profimedia.sk

„Len solidarita je schopná prelomiť prekliatie ľudského sebectva.

Solidarita prináša dlhodobý mier, ktorý nie je len absenciou konfliktu, ale prítomnosťou spravodlivosti, harmónie a spolupráce,“ uviedol arcibiskup Gallagher.

V príhovore pripomenul Ukrajinu, Somálsko, Afganistan, Konžskú demokratickú republiku a Jemen, ktoré zápasia s krízou vyplývajúcou z ozbrojených konfliktov, klimatických zmien a hospodárskych otrasov.

V tejto súvislosti predniesol úvahu o solidarite a mieri založenú na globálnej perspektíve.

Ako ľudské bytosti sme totiž všetci navzájom prepojení a závislí jeden od druhého, čo tvorí samotný základ našich spoločností.

Ľudská rodina je ako naše telo, jedno, ale s mnohými údmi - jednotlivcami.

„Toto je solidarita. Všetci sme súčasťou veľkej ľudskej rodiny, ktorej všeobecné blaho závisí od blaha každého z nás vo všetkých kútoch sveta.

Pocit spolupatričnosti nám umožňuje otvoriť sa a snažiť sa hlboko a vášnivo precítiť to, čo cítia a prežívajú iní, vrátane ich utrpenia.

Musíme sa vzájomne podporovať a pomáhať si pri dosahovaní väčšieho dobra, ktoré nemôže dosiahnuť len jeden človek.

Treba uznať a pochopiť existenciu rozdielov medzi národmi a rešpektovať ich tak, ako si želáme, aby nás rešpektovali za to, že sme takí, akí sme, so všetkými našimi silnými stránkami a zvláštnosťami; stotožniť sa s druhými, uvedomiť si ich potreby, aby sme im prišli na pomoc, a to nie pre ich spoločenské postavenie, náboženstvo ani etnickú rasu, ale preto, že sú našimi blížnymi, s ktorými máme rovnakú ľudskú dôstojnosť, pretože sú stvorení na Boží obraz a podobu.“

Uznanie dôstojnosti každej ľudskej osoby predstavuje podľa slov arcibiskupa Gallaghera samotný základ solidarity a otvára perspektívu interaktívnej spoločnosti, v ktorej jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, národy aj medzivládne spoločnosti vedú vzájomný dialóg s cieľom dosiahnuť harmóniu a spoločenstvo.

„Solidarita je pre mier nevyhnutná, pretože podporuje zmysel pre spoločenstvo, empatiu a jednotu.

Solidarita a mier sú teda dve strany tej istej mince, pretože mier nemožno dosiahnuť bez solidarity a solidarita nemôže existovať bez mieru.

Je to univerzálna čnosť, ktorá presahuje čas a priestor, kultúry a náboženstvá, etniká aj hranice štátov.“

-TK KBS-/Vatican news