Farnosť Kežmarok dostala dotáciu na obnovu kultúrnej pamiatky

Po obnovách prícestných kaplniek pokračuje farnosť Kežmarok v obnove ďalšej národnej kultúrnej pamiatky vo svojom vlastníctve – bývalej školy v kostolnom areáli Baziliky Svätého kríža, vedľa zvonice.
František Trstenský 07.05.2023
Farnosť Kežmarok dostala dotáciu na obnovu kultúrnej pamiatky

Farnosť v Kežmarku by chcela postupne obnoviť celý objekt národnej kultúrnej pamiatky. Snímka: archív farnosti

Na tento účel bola pre farnosť v uplynulých dňoch schválená finančná dotácia z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom vo výške 150 000 eur na kompletnú rekonštrukciu a obnovu strechy.

Farnosť sa zaviazala spolufinancovať práce vo výške 20 percent.

„Našou ambíciou je postupne obnoviť celý objekt národnej kultúrnej pamiatky.

Avšak ide o finančne náročnú rekonštrukciu, ktorá výrazne presahuje možnosti farnosti.

Všetko bude závisieť od toho, či aj v ďalších rokoch nám budú poskytnuté dotácie, či už zo strany štátnych inštitúcií, alebo samosprávy na úrovni mesta a kraja.

Som preto vďačný, že verejné inštitúcie v posledných rokoch s porozumením pristupujú k záchrane týchto pamiatok,“ konštatuje dekan František Trstenský, farár v Kežmarku.

Do roku 1774 stála na danom mieste neskorogotická Kaplnka Svätej Trojice, zvaná aj špitálska kaplnka.

Po veľkom požiari v spomínanom roku bol stav kaplnky natoľko havarijný, že už nebola obnovená, ale na jej mieste a s použitím jej stavebného materiálu bola postavená dnešná podoba školy v barokovo-klasicistickom slohu.

-FT-